Оперативне управління якістю

Система управління якістю

Раніше рішення проблем управління якістю здійснювалися тільки на технічному рівні, не беручи до уваги потреби ринку. В наш час, в Україні, система управління якістю враховує різні підходи до питань, пов’язаних з якістю.

Організоване вплив на сутність процесу для забезпечення виконання необхідних вимог, що пред’являються до якості процесів, називають управління процесами.

Система управління організації складається з двох підсистем, одна з них пов’язана з системою стратегічного управління, а друга – з системою оперативного управління.

Управління якістю на увазі загальну функцію створених систем, що гарантують цілісність їх структури, відповідність розпорядку діяльності та здійснення цілей.

Оперативне управління якістю

Оперативним управлінням якості в МС ІСО називається управління якістю – оперативними методами і видами діяльності, які використовуються для співвідношення вимогам до якості.

Управління включає в себе окремі організаційні та господарські частини, підрозділи або приватне управління.

Соціальним управлінням називають свідомі дії для підтримки або розвитку конкретного якісного рівня. Даний вид управління містить в собі підрозділ державної структури і господарської структури.

При управлінні якістю використовуються поняття загального керівництва і оперативного управління якістю.

Загальне керівництво об’єднано функціоналом загального управління, що визначає політичні погляди в сфері якості, цілей і ефективності. Даний процес реалізується завдяки плануванню, управлінню, забезпеченню високого рівня якості і поліпшенню нормованих показників.

Оперативним управлінням якості називають методики і процеси оперативного характеру, що застосовуються для реалізації необхідних вимог якості продукції.

Оперативне управління якістю з позиції здійснення заходів безпеки, що попереджають і коригують функції спрямовані на стабільне підвищення якості та забезпечення контролю за виконанням нормативів у сфері якості.

При оперативному управлінні якістю виділяють кілька важливих функцій, узгоджених з:

 • здійсненням контролю якості;
 • формуванням інформаційних регламентів про якість продукції;
 • твердженням оперативних рішень;
 • розробкою і здійсненням заходів, що забезпечують запланований рівень якості.

Загальне керівництво якістю. Даний процес має специфічний підхід до керівництва організації, акцентований на якості, заснований на взаємодії всіх учасників і цілеспрямований до досягнення успіху при задоволенні споживчих вимог і отриманні вигоди для всіх учасників компанії і суспільства.

Показники оперативного управління

Управління реалізується за допомогою наступних показників, пов’язаних з:

 • бізнес-плануванням якості;
 • політикою в сфері якості;
 • узгодженість з довкіллям;
 • професіоналізмом і зацікавленістю співробітників;
 • регулювання діяльності, пов’язаної з якістю;
 • актуальною інформацією стандартів якості і споживчому попиті;
 • розробкою заходів, що підвищують якість;
 • здійсненням заходів;
 • контролювання відповідності нормам якості.

Дані напрямки доповнюють один одного і в цілому складають різнобічний процес, відповідний найвищим рівням якості продукції. Він охоплює всі життєві цикли виробництва.

Відповідно до міжнародних стандартів ІСО перші п’ять показників відносяться до загального керівництва, а наступні чотири напрямки впливають на оперативне управління якістю.

Проведені дослідження характеристик ефективного функціонування організації призводять до висновку про те, що необхідно грамотно направляти зусилля на всі види управління. Перекіс уваги на одній області може призвести до банкрутства організації.

Посилання на основну публікацію