Операційний ризик-менеджмент

Операційний ризик-менеджмент

Управління операційним ризиком менш вивчений аспект ризик-менеджменту, але, очевидним стає той факт, що необхідно його професійний розвиток, оскільки без наявності діючих моделей у виникненні операційних ризиків можуть статися катастрофічні наслідки.

Робота з операційними ризиками необхідна через всіляких, наявних на сьогоднішній день втрат, які пов’язані з інформаційними системами, співробітниками компанії, бізнес-процесами і зовнішнім впливом.

Це може бути:

  • фізичний збиток дорогого обладнання,
  • вимушені витрати при здійсненні операцій,
  • втрата комп’ютерних даних,
  • помилки в розрахунках,
  • обов’язковий платіж за вирішення,
  • ліцензія та ін.

Областю підвищеного операційного ризику є напрямок, в якому відбуваються (полягають) значні фінансові операції. В області інформаційних технологій витрати є значними в системі загальних витрат. Недоліки процесу закупівель обладнання або проведення тендера призводять до завищеної вартості проекту, збитковою для компанії.

Істотні додаткові збитки можуть виникати в результаті неефективного виконання проекту по впровадженню інформаційних систем в процесі взаємодії з розробниками програмного забезпечення.

Операційні ризики

Операційний ризик являє собою ризик того, що збій або недолік в роботі інформаційно-електронних систем, помилки при роботі співробітників підприємства (компанії) в процесі укладення або виконання угоди і недосконалої системи внутрішнього контролю можуть спричинити за собою істотні збитки або великі витрати.

Збиток при реалізації операційного ризику може бути виражений в результаті втрати частини або всієї суми за договірними відносинами, а також в грошових сумах штрафу, пені, неустойки, які виплачує фінансовий відділ компанії клієнтам і контрагентам.

Управління операційними ризиками

Управління операційними ризиками проводиться зазвичай в двох головних напрямках.

Спочатку розробляється технічна система обліку і виконання доручень клієнтів. Дана система повинна відповідати високим вимогам в надійності і захисту від несанкціонованого доступу. Можливість технічного збою навіть в умовах підвищеного навантаження, наприклад ажіотажна купівля-продаж в процесі інтернет аукціону, зводяться до мінімуму, в тому числі за допомогою залучення і підключення резервних фондів і засобів.

Стрімкі трансформації в технологіях роботи на ринках цінних паперів, виникнення нових кредитно-фінансових інструментів, зміни в стандартах укладення та виконання договірних зобов’язань і угод купівлі-продажу необхідно також враховувати в процесі розробки програмного забезпечення та при встановленні технічного обладнання.

Другим кроком при організації функціонування процесу управління операційними ризиками є створення систем щоденного контролю (включаючи подвійний і потрійний контроль) етапів при виконанні угод, станом взаємних розрахунків, дотримання кредитно-фінансових лімітів клієнтам і контрагентам і ін.

Чим вище складність угоди або договірного відносини, тим вище ступінь операційного ризику. Розмір операційного ризику істотно збільшується в процесі укладення договорів на міжнародних ринках. Це відбувається через те, що рівень розвитку і стандарт облікової системи інших держав (наприклад, в державах з формувалися і розвиненими ринками) можуть докорінно відрізнятися.

Посилання на основну публікацію