Оцінка управління якістю

Елементи оцінки управління якістю

У сучасних умовах ринкової економіки оцінка управління якістю є важливим показником для організації. Високі значення даного чинника доводять ефективність функціонування і стабільність високої якості продукції.

Дані показники є узагальненими. За своїм призначенням вони виявляються і відображають динаміку функціонування системи управління, а також тенденцію змін у часі. Завдяки її виконання підводяться підсумки діяльності співробітників різних служб.

Основою оцінки управління якістю служить теорія оцінювання, яка включає в себе наступні елементи:

  • об’єкти оцінки;
  • суб’єкти оцінки;
  • база зіставлення сукупності взаємодіючих операцій.

Методи оцінки управління якістю

Відповідно до проведеного аналізу, методи оцінки управління якістю отримують дані в абсолютній або в порівняльній формі.

При використанні абсолютних форм суб’єктів також використовується логіка порівняння. Це забезпечує можливість застосування таких же методів що і для оцінки якості продукції.

Маємо приклади застосування рейтингові методи, що враховують вагомість і значення всіх показників окремо, які служать різновидом методів експертного оцінювання.

При оцінці з позиції споживачів для створення інформаційної бази застосовують соціологічні методи оцінки.

У сучасному менеджменті представлено кілька експертних методів, які здійснюють в залежності від цілей оцінки, існуючих ресурсів та відповідності вимог до їх точності. Саме на підставі групи в загальних значеннях таких систем здійснюється оцінка якості управління.

Види рейтингових методів оцінки управління якістю

В процесі проведення оцінок управління якістю застосовують рейтингові методи наступних видів:

  • сумарні, передбачають співвідношення балів до обраним параметрам рейтингу і визначають їх суму. Отримані дані показують оцінку системи управління якістю з наступним контролем на співвідношення окремих інтегрованих оцінок;
  • середньо-арифметичні, використовується визначення середнього арифметичного значення по кожним параметрам. Підсумковим значенням є середнє арифметичне дані, рівні сумарним методам. Після закінчення необхідна перевірка на співвідношення інтеграції оцінок;
  • сумарно диференційовані методи використовуються для груп показників системи управління якістю. Складаються з рейтингових оцінок в кожній групі. Підсумки підводять за результатами диференційованих оцінок окремо і оцінок системи якості в загальному;
  • середньоарифметичне-диференційовані методи, подібні до попереднього, тільки все оцінки визначаються середніми арифметичними значеннями;
  • середньозважені методи, ґрунтуються на знаходженні параметрів рейтингу кожного показника, не враховуючи відповідність балам і коефіцієнтів вагомості. Даний метод подібний до комплексним методам оцінки якості.

Найчастіше оціночні показники систем управління якістю аналізуються як додаткові, їх порівнюють за заданими критеріями, відбирають і оптимізують відповідно до цілей оцінок.

Таким чином, результативність оцінки управління якістю визначається декількома показниками. Важливо враховувати кілька систем показників, так як ефективність управління залежить від непрямих, а не прямих значень. Такий підхід покращує результати організації за рахунок раціональних способів діяльності.

Ключовим показником підсумкового розрахунку оцінки управління якістю є необхідність забезпечення найкращих результатів функціонування організації, з огляду на динаміку її розвитку.

Посилання на основну публікацію