Оцінка ризику постачальника

Необхідність оцінки ризиків постачальників

Будь-який бізнес незалежно від галузевої приналежності і специфіки діяльності передбачає взаємодію з іншими учасниками бізнес-спільноти, з зовнішнім середовищем. Особливу сферу представляє взаємодію компанії з постачальниками сировини і матеріалів. Так як бізнес-процеси компанії взаємопов’язані з бізнес-процесами постачальників, вразливість компанії в критичних умовах залежить від ступеня стійкості постачальників.

Взаємодія з постачальниками сировини і матеріалів має бути максимально прозорим – це забезпечить ефективність діяльності бізнесу в умовах відхилень, нестандартних ситуацій. Компанія повинна бути впевнена в тому, що постачальники виконають свої зобов’язання навіть при зміні умов ведення діяльності. Компанії слід приділяти особливу увагу умовам домовленостей з постачальниками, щоб сформувати правильні очікування щодо їх діяльності. Це дасть їй можливість здійснювати управління ризиками у відповідній сфері діяльності та адекватно прогнозувати відхилення.

Важливість оцінки ризиків постачальників пояснюється взаємозалежністю учасників бізнес-спільноти та комплексністю оцінки ризиків.

Визначення ландшафту ризиків

Першим кроком в процесі оцінки ризиків постачальників для компанії є визначення ландшафту ризиків. Визначення ландшафту ризиків означає проведення аналізу та оцінки впливу різних подій, які потенційно пов’язані з діяльністю постачальників, на діяльність компанії. При цьому слід брати до уваги як події та явища, які можуть виникнути в рамках діяльності постачальника, так і дії самої компанії, і явища зовнішнього середовища. Явища зовнішнього середовища можуть надавати різний вплив і на діяльність компанії, і на діяльність її постачальників.

Визначення ландшафту ризиків постачальників є досить важке завдання, так як передбачає врахування великої кількості різноманітних факторів, що різноспрямований і складне вплив на бізнес-середовище. На малюнку нижче перераховані загальні види ризиків, пов’язаних з постачальником.

Класифікація постачальників

В процесі оцінки ризиків постачальника компанії слід враховувати його значимість для забезпечення безперервності її діяльності. Це означає, що постачальники в процесі оцінки ризиків розрізняються в першу чергу за ступенем важливості для діяльності організації. Такі відмінності дозволяють компанії скоротити зусилля на оцінку ризиків, приділяючи найбільшу увагу ключовим постачальникам.

В процес оцінки ризиків включається, таким чином, визначення пріоритетності відновлення (продовження) взаємодії в умовах виникнення кризової ситуації. Облік значущості постачальника при оцінці ризиків дозволяє найкращим чином врахувати всі можливі кризові моменти, які надають дійсне вплив на організацію, і підготуватися до їх виникнення.

Визначення рівня ризику і програми дій

Оцінка ризиків постачальника є складним і багатогранним процесом, здійснення якого не завжди можливо з використання стандартизованих методів. Кожна компанія самостійно вирішує, які інструменти оцінки ризику доцільно використовувати в кожному конкретному випадку, зважуючи співвідношення вигод і витрат на їх застосування.

Будь-якій організації в процесі оцінки ризику необхідно виявити як загальні, так і приватні чинники ризику постачальників, які надають вплив на її діяльність. Відповідно до переліку цих факторів і з урахуванням значущості постачальника компанія проводить первісну оцінку ступеня ризику на основі відповідей постачальника на поставлені питання.

Після отримання відповідей постачальника на питання, що цікавлять компанію питання необхідно переконатися в незалежності і цілісності проведеного опитування, а також непричетність беруть участь в ньому співробітників до можливої ​​фальсифікації результатів. Компанії слід перевірити отримані від постачальника відповіді будь-яких практичних способом, щоб переконатися в достовірності інформації.

Після визначення ступеня ризику постачальника з урахуванням всіх значущих чинників і особливостей взаємодії компанії слід визначитися, чи влаштовує її отримана інформація, а також розробити стратегію подальшої взаємодії, з огляду на відомі ризики.

Посилання на основну публікацію