Оцінка інвестиційних ризиків

Сутність інвестиційних ризиків

Інвестиціями вважають довгострокові вкладення ресурсів (економічних і фінансових) для того, щоб отримати дохід в майбутньому. Інвестиції виступають основними для розвитку організації, їх планування і організація також дуже важливі, як і весь процес інвестування – від аналізу проекту до його моніторингу.

Необхідною частиною аналізу проектів інвестування є оцінка ризиків.

Ризик – це можливість негативних наслідків з причин виникнення певних умов в ході виконання проекту, а також скорочення або повна відсутність прибутковості інвестиційних проектів.

Інвестиційний ризик – це можливість знецінення вкладень капіталу, втрати інвестицій, виникнення не прогнозованих втрат фінансових вкладень при невизначеності умов для інвестицій в економіку.

Так, на ризик впливають такі чинники:

  • Політичне середовище, інфляція, курс валют, процентна ставка, положення економіки;
  • Рівень розвитку інвестиційного управління, оснащеність компаній технікою, організація виробництва та ін.

Для оцінки інвестиційних ризиків найбільш використовуваними методами є три методи, які будуть розглянуті далі.

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості включає в себе два методи: варіації параметрів і метод критичних точок. Він базується на припущеннях, що проектний сценарій вже обраний або існує певний один вид сценарію.

Ризик, згідно з аналізом чутливості, є ступенем чутливості головних показників результатів проекту до зміни умов функціонування. Межі формуються на основі ймовірності здійснення якої-небудь події. При цьому використовують показник еластичності – зміна у відсотках фінального показника проекту в зміні параметра функціонування на один відсоток.

Таким чином, коли еластичність вище, тоді залежність від певного параметра вище, і, відповідно, за цим параметром він вищий.

Метод альтернативних сценаріїв

Даний метод націлений на більш глибокий аналіз чутливості. Всі можливі сценарії спочатку описуються, за умов, якщо немає можливості за часом або по фінансуванню розглянути всі сценарії, то розглядаються три сценарії: оптимістичний, помірний і песимістичний. Наступним кроком є ​​перевірка ефективності кожного обраного сценарію і стійкість проекту.

Метод альтернативних сценаріїв виступає найпоширенішим і найбільш часто використовуваних в практиці в наш час. Причиною є те, що даний метод покриває потреби аналізу ризику для самих типових проектів.

Метод Монте-Карло

Метод має на увазі оцінку очікуваного ефекту проекту при обліку кількісних показників невизначеності. Метод вважають найточнішим з усіх, описаних раніше. Він дозволяє брати до уваги максимальний набір параметрів, які часто є пов’язаними між собою.

У той же час, метод Монте-Карло вимагає підготовку фахівців для його використання з причин того, що для нього необхідне знання математичного апарату і він складний у використанні.

Проекти, що володіють неявними комерційними перевагами, можна також оцінити за допомогою даного методу. Так, імітаційне моделювання дає можливість повноцінно оцінювати ефективність, надійність проектів з урахуванням впливу інших факторів, які є взаємозалежними існуючим. Також імітаційне моделювання допомагає висловити ризики, пов’язані з проектом, найбільш чітким чином, в кількісному вигляді.

Посилання на основну публікацію