Оцінка ефективності управління проектом

Сутність управління проектами

Проект – це система зусиль, спрямованих на отримання конкретних результатів в певних тимчасових рамках і в межах бюджету, в який закладена оплата ресурсів, необхідних для здійснення проекту.

Управління проектами дозволяє компанії обдумано формулювати цілі і оптимально визначати стратегію компанії, а також враховувати ризики, оптимізувати витрату ресурсів і контролювати відповідність дійсності із затвердженим планом. Крім того, різні методи управління проектами допомагають в аналізі фактичних показників і в своєчасному коректуванню ходу процесів.

Унаслідок гострої конкуренції, зміни соціальної та економічної зовнішнього середовища компанії, постійного зростання нових технологій, компаніям слід застосовувати різні методи управління проектами. Це вплине на ефективність діяльності організації і на досягнення стратегічних цілей.

Проектне управління – це рішення, спрямоване на визначення та досягнення поставлених цілей при одночасному збалансуванні обсягу робіт, ресурсів, якості робіт, часом і ризиками.

Слід перелічити основні переваги управління проектами в компанії:

 • Використання максимуму ресурсів і підвищення ефективності управління
 • Зменшення часу на роботу, її трудомісткості
 • Поліпшення якості продукції та послуг
 • Збільшення швидкості аналізу і оцінки стану компанії внаслідок контролю виконання робіт
 • Збільшення гнучкості компанії
 • Чіткий контроль термінів, а також узгодженості бюджету організації
 • Поява можливості кращого управління ризиками

Централізованість інформації, поліпшення оперативності отримання необхідних даних.
Для оцінки ефективності управління проектами слід брати до уваги систему критеріїв. Оцінка ефективності включає визначення, вибір даних критеріїв для оцінки системи за певними якостями. Набір таких критеріїв безпосередньо залежить від ринку діяльності компанії, і її індивідуальних характеристик.

Критерії можна розділити на дві основні групи: якісні та кількісні. Слід розглянути обидві групи оцінки ефективності управління проектами детально.

Якісна оцінка ефективності управління проектом

Основним методом якісної оцінки ефективності управління проектами є експертна оцінка Критичних чинників успіху. Виконання таких факторів необхідно для досягнення цілей проекту.

Критерії оцінки ефективності по проектам поділяються на три основні групи:

 • Перша група. Збільшення ефективності роботи за затвердженими параметрами (поліпшення якості виробленого товару, досягнення завдань проекту і т.д.)
 • Друга група. Кількісні показники, які дозволяють побічно дати оцінку роботі (наявність помилок в роботі співробітників, кількість оброблених ними запитів і т.д.)
 • Третя група. Виконання певних цілей (інтерпретація звітної інформації, консультаційна підтримка, організація аналізу зібраної інформації та інше).

Кількісна оцінка ефективності управління проектом

Така оцінка може бути здійснена за допомогою порівняльного аналізу зміни будь-яких характеристик:

 • Відхилення в бюджеті, затвердженому на певний проект
 • Відхилення у виконанні робіт або в розкладі
 • Число нерозв’язаних проблем і проблем
 • Позбавлення від недоліків, які були виявлені під час перевірки якості проекту
 • Повна укомплектованість проектної групи
 • Цілям кількісного аналізу ефективності служить метод Системи збалансованих показників або Balanced Scorecard.

В Відповідно до даного методу компанію слід розглядати з чотирьох точок зору:

 • З її фінансового стану (фінансові показники компанії)
 • З точки зору її займаної позиції на ринку (частка, яку займає на ринку, загальна кількість клієнтів та інше)
 • З точки зору бізнес-процесів усередині компанії (їх ефективності і т.д.)
 • З точки зору управління персоналом (їх розвитку, навчання та інше).

Для кожної мети, встановленої компанією, визначаються Ключові Показники Ефективності (ККД) або Key Performance Indicators (KPI). Такі показники є виміром досягнення мети.

Посилання на основну публікацію