Оцінка ефективності контролю в менеджменті

Показники ефективності в управлінні

Критеріями ефективності процесу виробництва і управління є система узагальнюючих показників, за допомогою яких можна охарактеризувати кінцевий результат (обсяги виробництва, показник прибутку, рентабельності, витрачений час і ін.). Поряд з узагальнюючими показниками використовуються і приватні показники по окремих видах ресурсів (праця, основні фонди, інвестиції).

За допомогою узагальнюючих показників відбувається відображення результатів господарської діяльності та всієї системи управління. Але ці показники не можуть повністю характеризувати ефективність і рівень якості управління, тому застосування знаходить система приватних показників.

Для оцінки ефективності управління потрібно використовувати в комплексі всю систему узагальнюючих і приватних показників.

Якісні та кількісні показники контролю

Ефективність контролю в процесі управлінської діяльності можна вимірювати:

 • Кількісні показники (економічний ефект),
 • якісні показники (ефективність соціальної сфери).

У число кількісних показників функціонування системи управління прийнято включати:

 • трудові показники (економія праці, чисельності, зменшення трудомісткості процесу контролю і ін.);
 • фінансові показники (скорочення фінансових витрат на процес контролю);
 • показник економії часу (зменшення довжини циклу управління, наприклад, шляхом застосування інформаційних технологій, організаційні процедури).

Велике значення мають також показники соціальної сфери управління (якісні):

 • зростання науково-технічного рівня;
 • ступінь інтеграції контролю з іншими процесами управління;
 • зростання кваліфікації управлінців;
 • збільшення ступеня обґрунтованості прийнятого рішення;
 • сформована організаційна культура;
 • задоволення від праці;
 • отримання суспільної довіри;
 • зростання соціальної відповідальності компанії;
 • наслідки в екології.

Якщо в процесі раціоналізації управління досягається високий рівень розглянутих показників, то можна спостерігати позитивні зрушення у функціонуванні системи управління, при цьому відбувається досягнення економічного ефекту.

Цілісна картина ефективності контролю неможлива, їли організація не розглядається під різними кутами зору. До складу загальної ефективності управління компанією включені ефективність управління відповідними функціональними підсистемами (маркетинг, людські ресурси, фінансові ресурси, виробництво, логістика та ін.). Оцінка ефективності контролю великою мірою залежить від того, збалансовано чи управління кожної підсистеми на рівні загальної системи управління (рівень генерального менеджменту).

Також ефективність управління компанією потрібно розглядати під стратегічної, оперативної та тактичної точкою зору. Крім цього ефективність розглядається в розрізі різних систем організації:

 • Система залучення ресурсів,
 • Система використання ресурсів підприємства,
 • Система координації процесів бізнесу,
 • Система контролю всіх областей діяльності компанії,
 • Система цільової орієнтації організації,
 • Система прийняття рішень,
 • Мотивація співробітників,
 • Прогнозування і оцінка діяльності компанії.

Крім цього, ефективність контролю володіє двома основними видами вимірювання:

 • економічним,
 • результативним.

Результативне вимір показує ступінь успішності виконання поставлених завдань в сфері забезпеченості необхідного обсягу в виробництві, продажах та інших маркетингових завданнях. За допомогою економічного виміру можна обчислити, якою мірою витратним буде той чи інший спосіб досягнення поставленої мети.

Посилання на основну публікацію