Об’єкти організаційних змін

Сутність організаційних змін

Сутність організаційних змін, що відбуваються на підприємстві, полягає в освоєнні нового поведінки, моделей та ідей. Необхідність проведення таких змін всередині організації пояснюється негайним реагуванням на зміну структури ринку. Зміни носять постійний характер, тому керівник повинен мати достатні досвідом і знаннями для здійснення таких змін.

Організація стикається зі змінами протягом усього життєвого циклу. Деякі фірми стикаються з жорсткістю вимог і законодавчих норм. Дані вимоги доводять до відома керівників представники державних структур.

Керівник зобов’язаний прийняти ці зміни і слідувати по шляху руху, передбаченого законом. Ухилення від необхідних змін призводить до штрафних санкцій з боку держави. Штрафи в даний час істотно збільшені для того, щоб підвищити ступінь соціально – економічної відповідальності бізнесу.

Організаційні зміни можуть стосуватися структури підприємства. Деякі підприємства вдаюся до механізму консолідації. Інші керівники змінюють структуру персоналу і відділів. Крім цього, керівники можуть змінювати ринки збуту, регулюючи їх місцезнаходження і масштаб. Масштаб змінюють у бік збільшення. Але, можуть виникати ситуації, при яких ринок може бути зменшений.

Об’єкти організаційних змін

  • структура підприємства
  • Цілі, завдання, функції
  • Технологія виробництва
  • менеджмент підприємства
  • Корпоративна культура підприємства
  • персонал
  • Показники ефективності
  • Ринок збуту
  • Рівень відповідальності бізнесу
  • Вид діяльності

Розглянемо їх особливості.

Структура підприємства

Структура підприємства може змінюватися під дією багатьох факторів. Керівник може економити ресурси або мати їх в достатній кількості для розширення підприємства. У процесі життєвого циклу, структура підприємства змінюється досить часто. На структуру підприємства також може впливати активність підприємства, характер власності, організаційно – правова форма, наявність міжнародних партнерів, конкуренція, проектна діяльність.

Цілі, завдання, функції

У процесі діяльності підприємства, змінюється велика кількість домінант. Керівник може змінити мету, завдання, функції на свій розсуд. Зміни можуть бути обумовлені необхідністю або особистими амбіціями.

Технологія виробництва

Технологія виробництва знаходиться в постійній зміні. Дані зміни можуть стосуватися сировини і матеріалів, співробітників, обслуговуючого персоналу, споживачів, упаковки. Ринок диктує керівнику свої умови. Будь-який керівник захоче отримати максимальну кількість прибутку від наявної. Тому технологія буде змінюватися в залежності від багатьох факторів.

Менеджмент підприємства

У процесі життєдіяльності підприємства керівник теж часто змінює стиль управління. У початковій стадії розвитку підприємству потрібно підвищений контроль. У стадії зрілості – помірний. Тому керівник буде міняти стиль керівництва і шукати найбільш підходящий.

Корпоративна культура і персонал

Корпоративна культура проходить кілька стадій зміни. Персонал приймає в цьому процесі безпосередню участь. Корпоративна культура вимагає певної поведінки від персоналу. Якщо персонал не готовий прийняти ці зміни, то деяких співробітників необхідно замінити. Якщо корпоративна культура не підходить всьому персоналу, то слід міняти корпоративну культуру.

Ринок збуту й вид діяльності

Ринок збуту може змінюватися в залежності від видів діяльності в яких бере участь підприємство. Ринки збуту бувають різних обсягів і масштабів. Керівник, займаючи певну нішу, бажає досягти більшого. У зв’язку з цим, підприємство зазнає суттєвих змін.

Рівень соціальної відповідальності бізнесу

Рівень соціальної відповідальності – показник ефективності підприємства. Якщо керівник бере участь у благодійній діяльності, то це говорить про високий ступінь соціальної відповідальності бізнесу.

Посилання на основну публікацію