Об’єкти контролінгу

Поняття контролінгу

Контролінг являє собою складну систему управління діяльністю підприємства на всіх стадіях виробництва.

Основні функції контролінгу, це:

 • планувати діяльність;
 • прогнозувати діяльність;
 • аналізувати результати діяльності;
 • оптимізувати діяльність;
 • контролювати діяльність.

Контролінг від управління відрізняється тим, що це більш багатогранний процес, який охоплює не тільки управління, а й інші аспекти діяльності підприємства.

Види об’єктів контролінгу

Контролінг здійснюється в розрізі різних об’єктів, що функціонують в структурі підприємства.

Контролінг зовнішнього середовища підприємства.

Зовнішнє середовище підприємства може прямо вплинути на діяльність підприємства, тобто на – його ефективність. Завданням контролінгу даного об’єкта є виявити зовнішні фактори, які можуть негативно вплинути на підприємство і знайти шляхи як уникнути цього впливу, або знизити негативні наслідки.

Також при контролінгу даного об’єкта, необхідно позначити зовнішні чинники, які можна використовувати на благо розвитку організації. При контролінгу зовнішнього середовища необхідно:

 • визначити сильні і слабкі сторони підприємства;
 • визначити рівень впливу кожного чинника;
 • оцінити фактори впливу як контрольовані і неконтрольовані;
 • скласти план дій на випадок впливу кожного з факторів зовнішнього середовища.

Контролінг маркетингу і збуту

Даний об’єкт контролінгу передбачає управління системою маркетингу і збуту на підприємстві. В рамках дії контролінгу на даний об’єкт, необхідно:

 • вивчити ринок виготовляються і реалізуються товарів (послуг);
 • визначити елементи цінової політики;
 • визначити варіанти реалізації продукції (наприклад, тільки по передоплаті, або використання системи накопичувальних знижок);
 • аналізувати товарообіг;
 • контролювати процес збула на предпрятия;
 • скласти план збуту для кожного підрозділу;
 • проаналізувати витрати на збут.

Контролінг процесу постачання

Даний об’єкт контролінгу передбачає управління процесом постачання сировини або товарів на підприємстві. В рамках дії контролінгу на даний об’єкт, необхідно:

 • проаналізувати постачальників продукції на предмет їх надійності, якості продукції, що поставляється і адекватність цін;
 • організувати систему оперативної подачі інформації про необхідність закупівлі тієї чи іншої продукції;
 • проаналізувати ринок аналогічної продукції, якої можна замінити продукцію, яка використовується для скорочення витрат;
 • контролювати процес постачання на підприємстві.

Контролінг виробництва

Даний об’єкт контролінгу передбачає управління процесом виробництва на підприємстві на всіх його стадіях. В рамках дії контролінгу на даний об’єкт, необхідно:

 • скласти план з оптимізації витрат на виробництво;
 • організувати взаємозв’язок процесу виробництва з процесом допоміжного виробництва;
 • проаналізувати виконання планів з випуску готової продукції;
 • сформувати максимально комфортні умови для виробництва.

Контролінг логістики

Даний об’єкт контролінгу передбачає управління процесом логістики на підприємстві. В рамках дії контролінгу на даний об’єкт, необхідно:

 • проаналізувати економічність транспортування товарів;
 • оптимізувати процес транспортування і складування товарів;
 • забезпечити інформаційну взаємозв’язок відділу логістики зі складом.

Контролінг фінансів

Даний об’єкт контролінгу передбачає управління фінансовими потоками на підприємстві. В рамках дії контролінгу на даний об’єкт, необхідно:

 • проаналізувати надходження фінансів до організації (періодичність, суми і т.д.);
 • проаналізувати фінансові відтоки (суми, призначення, доцільність і т.д.);
 • організувати ефективну систему управління фінансами.
 • контролювати витрачання фінансів.

Контролінг персоналу

Даний об’єкт контролінгу передбачає управління працівниками на підприємстві. В рамках дії контролінгу на даний об’єкт, необхідно:

 • визначити рівень продуктивності для кожної штатної одиниці;
 • визначити потребу в кількості персоналу;
 • контролювати дії персоналу;
 • розробити схему заохочень і премій;
 • скласти організаційну структуру управління (ієрархію і підпорядкованість).
Посилання на основну публікацію