Некомерційні корпоративні організації

Поняття некомерційної організації

Некомерційними вважаються організації, основною метою діяльності яких є не отримання або перерозподілі прибутку.

Згідно із законодавством, некомерційними є соціальні, благодійні, культурні, освітні, наукові та управлінські цілі. Некомерційна організація має місце створюватися з метою захисту здоров’я громадян, розвитку спорту і фізичної культури, задоволення різні нематеріальних потреб населення, а також захисту їх прав та законних інтересів, надання юридичної допомоги та багатьох інших цілях, за винятком цілей отримання прибутку.

Такі організації створюються без обмеження терміну дії, вона зобов’язана мати самостійний баланс, печатку, також має право володіти штампами і бланками з власним найменуванням, а також зареєстровану емблему.

Підприємницькою діяльністю, така організація, має право займатися лише в тому випадку, якщо це є необхідним для досягнення тієї мети, для якої організація створювалася. Весь прибуток спрямовується на забезпечення основного профілю організації і не має права бути розподіленої між учасниками. Як приклад можна привести прибуток медичних установ, яка розподіляється на надання додаткових послуг, а також на збільшення обсягу існуючих.

Види некомерційних організацій

Некомерційні організації бувають у вигляді:

  • партнерства,
  • приватних установ,
  • фондів,
  • громадських чи релігійних організацій,
  • об’єднань,
  • державних корпорацій,
  • громад,
  • спільнот.

Некомерційні партнерства створюються для досягнення спільних цілей. Угоди, що здійснюються членами партнерства, відбуваються від його імені, а його учасники обмежені в відповідальності. При входженні в партнерство сплачуються членські внески, а при виході внески або майно повертається назад.

Приватні установи створюються з метою здійснення соціально культурної, управлінської або іншої функції некомерційного характеру. Майно такого закладу закріплено за ним на праві оперативного управління. Такі установи можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю лише в цілях забезпечення основного виду діяльності.

Найбільш поширеною формою некомерційної організації є фонд. Він засновується через об’єднання майнових внесків і не ґрунтується на членство, в зв’язку з чим його учасники можуть не брати участь в безпосередній діяльності фонду. Також фонд є єдиним повноправним власником усього свого майна.

Громадські та релігійні об’єднання є добровільні об’єднання, створені з ініціативи групи громадян на підставі їх спільних інтересів і спрямовані на реалізацію їхніх спільних інтересів.

Автономна некомерційна організація може засновуватися громадянами на основі їх добровільних майнових внесків з метою надання послуг по освіті, охороні здоров’я, наукової діяльності, фізичної культури, права та інших.

Некомерційні корпоративні організації

Некомерційної корпорацією визнається некомерційна організація, часто заснована державою, на основі майнового внеску і створена для здійснення соціальних, управлінських, а також інших суспільно – корисних функцій. Корпорації створюються на підставі федерального закону.

Корпорації створені державою не відповідають за зобов’язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов’язаннями таких корпорацій. З частини майна некомерційної корпорації може бути сформований її статутний капітал, який визначає мінімальний розмір майна, здатний забезпечити інтереси кредиторів корпорації. Майно організації використовується з метою передбаченої створенням такої корпорації. Здійснення комерційної діяльності можливо лише з метою забезпечення виконання основних функцій корпорації.

Посилання на основну публікацію