Неформальна організаційна структура

Поняття неформальної організаційної структури

Крім формальних вертикальної і горизонтальної організаційних структур управління, завжди існує система взаємовідносин між працівниками, що впливає на досягнення поставлених цілей. Тобто в будь-якій організації є неформальна організаційна структура, що складається з мережі взаємозв’язків, які виникають на міжособистісному рівні серед працівників.

Взаємовідносини між людьми в неформальній і формальної організаційних структурах можуть збігатися, однак, часто цього не відбувається. Трапляється, що в неформальній обстановці, працівник на рівних спілкується з вищим і нижчим колегами. Можливі неформальні відносини між працівниками, які формально по роботі не пов’язані один з одним. Ця структура пов’язана з багатьма параметрами з феноменом лідерства, з імпульсами, що виходять від лідерів, які залежать від того, як вони отримали свою владу: від товаришів і рівних по положенню колег, або ж за рахунок впливу на начальство. Група людей людей, які вступили у взаємодію з метою досягнення бажаного, так само є неформальну організацію.

Р. Стюард вважає, що неформальна структура відображає, як працює структура насправді. Якби в організації виробничі та особисті питання вирішувалися тільки бюрократичним шляхом за допомогою формальної структури, заснованої лише на вертикальних зв’язках, то виникли б труднощі, які не можна подолати за допомогою формальної організаційної системи управління. Але неформальна організація, побудована на системі соціальних обмінів на міжособистісному рівні, впоратися з цими проблемами. На відміну від формальної організації відносини не регламентовані, спонтанно створюється на основі загальних цілей, симпатій, інтересів.

Плюси і мінуси неформальній організаційної структури

Можна виділити наступні позитивні властивості:

 • сприяє соціальній адаптації, допомагає працівникам зайняти місце в соціальному середовищі;
 • сприяє розрядці напружених стресових ситуацій;
 • полегшує процес спілкування всередині організації;
 • допомагає забезпечити поширення інформації;
 • допомагає виявити можливих офіційних лідерів.

До недоліків можна віднести наступні моменти:

 • може сприяти розвитку міжособистісних конфліктів;
 • часто є грунтом для розвитку і поширення різних чуток, що може привести до появи неправдивої інформації;
 • може опинитися в опозиції з формальною структурою, якщо не поділяє систему цінностей і заохочує опір;
 • дає можливість для розвитку сприятливої ​​атмосфери для незадоволених і поганих працівників.
 • Лінь читати?

Взаємини всередині системи

До сфери дії цієї структури належить система внутрішньофірмових відносин, яка має на увазі під собою боротьбу за владу. Існує в будь-якій організації при спробі побудувати якусь соціальну ієрархію, при якій більшість знаходитися посередині, частина – управляють, а частина розташовується в самому низу соціальної ієрархії. Система взаємин є головним інструментом для досягнення і утримання певних позицій на соціальних сходах.

Процеси, що відповідають за вдосконалення системи ділових взаємин:

 • Розширення особистих зв’язків: люди прагнуть підвищити ефективність своєї діяльності за рахунок встановлення відносин з працівниками тієї ж або суміжній галузі. Виділяють наступні компоненти розширення зв’язків: показати себе, встановити контакт, створити імідж. Важливо вміти створити враження про компетентність, моральності, товариськості.
 • Наставництво – як форма професійного зростання, а так само ділової кар’єри. Досвідчений член організації, наставник, виконує роль захисника, провідника для працівника нижчої ланки, взаємини з яким не регламентовані, встановлюються на неофіційному рівні.
 • Корпоративна культура: система цінностей, психологічний клімат в організації, що формують робочу атмосферу. Виявляється в визнаних ритуалах, цінностях, у сформованій системі внутрішньофірмових відносин.
Посилання на основну публікацію