Наукові методи управлінських рішень

Прискорений розвиток інноваційних технологій, систем і методів призвело до виникнення наукових напрямів в менеджменті. Управлінське рішення є складним механізмом, який розвивається докладно іншим системам, взаємодіє з зовнішнім середовищем. Еволюція рішення привела до формування інноваційних тенденції управління, включаючи орієнтацію на зовнішнє середовище, формування конкуренції, формування корпоративного управління, пристрої та контролю.

Виниклі і сформувалися потреби керуючих в науковій підтримці професійної діяльності визначило високий рівень попиту і визначило існування науково – практичної дисципліни «Основи прийняття рішень».

Однією з ключових завдань основ прийняття рішень є поєднання наукових напрямків менеджменту з практичною діяльністю сучасного керівника, надання йому наукової допомоги в розробці спеціалізованих методів прийняття рішень, допомагає виявляти існуючі ризики і проблеми і знайти ефективні шляхи їх усунення.

Крім цього, включаючи наукову домінанту в практичну діяльність з управління організацією, керівник може сформулювати цілі і завдання, групувати критерії їх досягнення, створювати і впроваджувати альтернативи, оцінювати їх перспективи і результат управлінського рішення.

Шляхи використання наукового знання в процесі прийняття рішення

 • Спираючись на вищесказане і відзначаючи перспективи впровадження наукової діяльності в практичну, вважаємо за необхідне окреслити шляхи концентрування науки в менеджменті:
 • Перший шлях – описовий. Він схиляє керівника до описового характеру роботи над управлінським рішенням і дозволяє описати процес, явище, методи, функції контролю, процес контролю і результат, а також досягнутий ефект. Це необхідно для майбутніх рішень, по аналогії з якими можна вибрати вже з наявних рішень і впровадити успішний досвід, повторивши його.
 • Другий шлях – практичний з упором на наукову домінанту. В даному випадку керівнику потрібна оцінка має досвіду практиків і теорії менеджменту та застосування наявних механізмів на практиці у своїй організації або окремому процесі. Другий шлях носить розпорядчий характер і демонструє менеджеру наявний досвід реалізації ефективних рішень.

Наукові методи управлінських рішень

Згідно з науковими напрямками, існують такі методи управлінських рішень:

 • Психологічні управлінські рішення – використання практичного досвіду і теоретичних основ наукової діяльності в області психології людини.
 • Нормативна база управлінських рішень – використання нормативної бази в разі прийняття і розробки управлінських рішень, вивчення наявний літератури з питання;
 • Соціальна основа управлінських рішень – використання науково – практичних розробок в сфері соціалізації з метою отримання максимально цікавих і ефективних управлінських рішень;
 • Економічна основа управлінського рішення – проведення керівником наукового вивчення економічних основ управління, отримання додаткової освіти, навчання по питанню.

В якості практичних напрямків можна виділити наступні:

 • Абстрагування від виробничого процесу з метою вивчення наукових основ цікавить спрямування;
 • Поєднання практичної діяльності і наукової – найбільш перспективний метод роботи з науковим знанням;
 • Максимальне занурення в наукове пізнання – вивчення основ управління, отримання додаткової освіти, вищої освіти в процесі управління і інше
 • Повна відмова від наукового пізнання і досвіду в сторону практичних рішень;
 • Кожен з вищеназваних методів досить ефективний і проявив себе в процесі управлінської діяльності, однак, в разі застосування змішаних методів наукового пізнання управлінського рішення досягається найкращий результат.
Посилання на основну публікацію