Напрямки інформаційних технологій в менеджменті

Сучасний менеджмент невіддільний від інформаційних технологій і систем. Інформаційні процеси пронизують організацію повністю, зачіпаючи всю діяльність і співробітників. Тим самим пояснюється необхідність менеджера в застосувань інформаційних систем різного властивості.

Інформаційні технології надають позитивний вплив не тільки на ефективність роботи окремої організації, але і відображають стан соціально – економічної системи, її ефективність. Не можна опустити той факт, що інформаційне середовище досить обширна і може впливати навіть на міжнародних партнерів, залучаючи їх у процес виробництва. Підприємства, що використовують і впроваджують інформаційні технології, є привабливим об’єктом інвестиції і формують враження про вітчизняний бізнес.

Напрямки інформаційних технологій в менеджменті

Інформаційні технологій можуть відігравати суттєву роль в будь-якій галузі бізнесу або процесі. Застосування інформаційних систем в бізнесі, їх впровадження, одномоментно потребують значних вкладень з боку керівника і співробітників. У ролі ведучих напрямків діяльності в сфері інформаційних технологій можна виділити наступні:

 • Інформаційний документообіг. Розглянемо його більш детально. Інформаційний документообіг (електронний) в даний час є однією з ключових завдань бухгалтерського обліку і допомагає бухгалтеру здійснювати повсякденну діяльність, спрощує її.
 • Другим напрямком інформаційних технологій є автоматизація обліку та товарообігу в організації. Застосування інформаційних технологій обліку та контролю спрощує процес управління і робить його більш прозорим. Така технологія застосовується практично повсюдно і зарекомендувала себе як найбільш ефективна.
 • Електронне листування і взаємодія з зовнішніми партнерами. Обмін електронними листами між партнерами і підрозділами впроваджений практично повсюдно і успішно застосовується в будь-яких видах організації
 • Взаємодія з органами державної влади. Представники організації та керівник можуть пройти реєстрацію на порталі державних послуг і використовувати надані можливості, що дозволить економити час і інші ресурси при взаємодії з державними системами.
 • Інформаційна безпека. Організація може застосовувати додаткові заходи захисту зашифрованої інформації, що дозволяє при повній відсутності ризику здійснювати навіть банківські операції взаєморозрахунків і банківських переказів.

Висновки про застосування інформаційних технологій в бізнесі можна зробити наступні. Інформаційні технології займають в нашому житті значне місце. Розвиток інформаційних систем відбувається дуже швидкими темпами, що вимагає від керівника будь-якої організації сучасної та адекватної реакції. Застосування інформаційних технологій в бізнесі, на даний момент, необхідно і пов’язане з безліччю позитивних моментів, але є і труднощі.

Розглянемо їх більш детально:

 • Істотна ціна інформаційних новинок;
 • Складність процесу впровадження інформаційних систем;
 • Відторгнення з боку персоналу;
 • Технічні помилки, що виникають на етапі впровадження;
 • Часткова втрата інформації в процесі перенесення і впровадження;
 • Інформаційні системи приносять багато позитивних змін в життя підприємства, однак, зараз не існує таких систем, які обійшли б вищезгадані недоліки.

Отже, залишається достатній потенціал для їх подальшого розвитку, а підприємства можуть стати активними користувачами і учасниками процесу розробки. Одним з провідних недоліків є висока ціна інформаційних новинок, що не дозволяє маленьким підприємствам їх застосовувати. На даний момент проводиться стимулювання представників бізнесу на державному рівні, спрямовані на повсюдні заходи впровадження інформаційних систем.

Посилання на основну публікацію