Напрями інформаційного менеджменту

Історія розвитку інформаційного менеджменту

Інформаційний менеджмент як самостійна одиниця виділився в 70-ті роки минулого століття. В якості ключового напрямку діяльності інформаційного менеджменту виникає діяльність, спрямована на обробку, координацію і контроль будь-якого виду інформації на етапах життєвого циклу підприємства. Інформація цінна для організації не тільки сама по собі, а й становить основу управління іншими ресурсами – фінансами, співробітниками, технологіями.

В інформаційному менеджменті інформація виступає одночасно ресурсом, метою, об’єктом, методом і бере участь в процесі виробництва і реалізації управлінського рішення, оскільки без інформації прийняття управлінського рішення не є можливим. В даний час, інформаційний менеджмент являє собою діяльність керівника, спрямовану на обробку, зберігання, використання та реалізацію інформації за допомогою такого ефективного інструменту як управлінське рішення.

У найбільш повному поєднанні поняття «інформаційний менеджмент» представлено як технологічний процес, як елементи якого приймається інформація, її джерело, документальне підтвердження, співробітники організації, програмні засоби і продукти, створені для реалізації управлінського рішення, а також група методів і процедур використання інформації.

Інноваційне суспільство на основі інформаційного менеджменту

В даний час інформаційний менеджмент є основою інноваційного суспільства – концепції досконалої інформаційної системи, основою якого є інформація, знання і досвід, набутий індивідами в процесі життя.

Особливості інноваційного суспільства

  • Інформація сприймається як домінанта суспільства, його основа;
  • Збільшення ВВП за рахунок впровадження інформаційних систем, технологій, послуг і продуктів;
  • Формування єдиного інформаційного простору для ефективної взаємодії, перерозподілу ресурсів і матеріалів з метою задоволення потреб суспільства в продуктах і послугах;
  • Ідея інноваційного суспільства не нова і займає гідне місце серед загальноприйнятих концепцій розвитку сучасного суспільства, але від частини поки що носить характер утопії, оскільки повсюдна реалізація неможлива, але з часом може прийнятий бажану форму. Для реалізації поставлених завдань, у нас є можливість розглянути напрями, що виникли в результаті еволюції інформаційного менеджменту.

Напрями інформаційного менеджменту:

  • Виникнення, формування, розвиток інформаційних систем.
  • Інформаційний менеджмент в розрізі координації та контролю інформації та процесів
    Інформаційно – стратегічний менеджмент
  • Інформація існує в процесі професійної діяльності з метою надати співробітнику всебічну допомогу у всіх сферах продажу та виробництва, включаючи бухгалтерію, обслуговування і маркетинг.

Крім того, зміна інформаційної системи безпосередньо впливають на управління організацією, змінюючи її структуру, форми, методи управління, формуючи нові відділи. Сам інформаційний менеджмент з моменту виникнення істотно змінився, оформилися нові інструменти і методи, сформувалися ключові напрямки, намітилися ключові установки і мети.

Таким чином, інформаційний менеджмент розглядається в даний час як сукупність продукту і предмета праці, інноваційних технологій і систем, а також сфери діяльності менеджера – інформації. Інформаційний менеджмент має свою специфіку, як і інформація, тому вимагає істотної уваги і контролю з боку керівника.

Посилання на основну публікацію