Мультинаціональні і глобальні стратегії конкуренції

Визначення поняття глобалізація

В кінці ХХ століття в світовій економіці виникло і дуже швидко набуло величезного значення новий напрямок економічних зв’язків, яке отримало назву глобалізація.
Термін глобалізація (від англійського globalization) запустив у вжиток в 1983 році американський вчений Теодор Левітт у своїй книзі «Глобалізація ринків». Сьогодні під Глобалізацією розуміється якісно новий спосіб ведення міжнародного бізнесу, для якого характерна загальна взаємозалежність економічних суб’єктів в рамках цілісної системи світового господарства.

На світовому ринку сучасним глобальним компаніям передували мультинаціональні корпорації. Між їх способами ведення бізнесу є багато спільного і одна кардинальна відмінність, яке, власне, і дозволяє говорити про глобалізацію як про якісно новому напрямку. Спільними рисами можна вважати те, що товари виробляються і продаються в різних країнах. Але це різні товари і різні виробничі процеси. А глобальна компанія використовує єдиний виробничий процес і єдину стратегію у всіх країнах, розглядаючи весь світ як єдиний ринок.

Фактори виштовхування і втягування

Причини, за якими та чи інша компанія прагне вийти на міжнародний ринок, різноманітні і численні. Але серед них можна виділити дві основні.

Першою є фактор виштовхування. Він виникає, коли на національному ринку можливості для зростання компанії обмежені. Наприклад, це можуть бути низькі ціни на вироблену продукцію, дорога сировина, антимонопольні державні закони.

Другий фактор – втягування. До нього відносяться пільгове оподаткування, дешева робоча сила, можливість прямо на місці виробництва використовувати дешеву сировину, минаючи доставку. Міжнародна стратегія є частиною маркетингової стратегії великих компаній, які планують посилити свої конкурентні переваги на міжнародних ринках. Але розробка такої стратегії – важкий і тривалий процес. Створення стандартного виробничого процесу, системи продажів і каналів розподілу вимагають від компаній і єдиних глобальних стратегій розвитку.

Стратегічні можливості компанії на світовому ринку

Існує шість стратегічних можливостей діяльності фірми на світовому ринку.
Передача іноземним фірмам права на використання її власних технологій або на виробництво і розповсюдження її продукції. Прибуток в цьому випадку буде дорівнює одержуваних за угодою роялті.

Зміцнення національного виробництва в окремо взятій країні і вивезення товарів на зарубіжні ринки з використанням власних і контрольованих іноземними компаніями каналів.

Дотримання багатонаціональної стратегії. Для цього розробляються відповідають конкурентних умов стратегії для кожної країни, де присутня компанія.

Глобальної стратегії низьких витрат, коли фірма прагне забезпечити низьковитратне виробництво на більшості або на всіх стратегічно важливих ринках світу. У цьому випадку метою є досягнення витрат, які нижче, ніж у конкурентів на світовому ринку.
Глобальної стратегії диференціації. У цьому випадку компанія диференціює свій товар по одним і тим же характеристикам в різних країнах для створення постійного іміджу фірми у світовому масштабі і для завоювання міцних конкурентних позицій.
Глобальної стратегії фокусування. У цьому випадку метою стратегії компанії стає обслуговування ідентичних ніш на кожному стратегічно важливому національному ринку.
Переваги та ризики міжнаціональних стратегій

Перевагою багатонаціональної стратегії є те, що вона відповідає місцевим умовам країни. Але в той же час вибір міжнародної стратегії ведення бізнесу пов’язаний з високими ризиками. Серед них можна назвати наступні:

  • – складність вибору продуктів або послуг, які будуть привабливими для різних іноземних ринків;
  • – складність з перекладом валюти і курсами обміну валют;
  • – неможливість передбачити рух курсів валют, а неправильне прогнозування в цій області дорого обійтися компанії;
  • – впливу різних культур, яке створює управлінські проблеми, особливо у випадках, якщо існує практика переходу керуючих з країни в країну;
  • – податкові проблеми, пов’язані з тим, що компанія буде шукати можливості зменшити податки і показати максимальний прибуток в тій країні, де податки найнижчі;
  • – політичний ризик, пов’язаний з тим, що закордонні вклади компанії будуть скуті політикою уряду країни-господаря.
Посилання на основну публікацію