MRP-системи

MRP-система – це програма, яка працює за алгоритмом, що регламентований MRP методологією.

Основна ідея концепції MRP- необхідність вдосконалення функції планування матеріальних ресурсів, зумовлена ​​в основному тим, що основна кількість збоїв і затримок, які виникають в процесі виробництва, в першу чергу залежить від затримок і нерегулярних надходжень матеріалів і комплектуючих виробів в результаті чого виробнича ефективність падає. Крім того, відсутність узгодженого плану поставок матеріальних цінностей з технологічним ланцюжком виготовлення продукції, а також порушення балансу поставок у багатьох випадках призводить, з одного боку, до накопичення надлишків матеріалів на підприємстві, а потім до заморожування оборотних коштів на деякий період, а з іншого, не дає можливості вести моніторинг їхнього стану у виробництві й ефективно управляти цим процесом. В системі MRP поточний стан матеріалу визначається його статусом, який включає наступні показники: наявність даного матеріалу на складі, наявність або відсутність його резервування для інших цілей, присутність його в справжніх замовленнях або тих замовленнях, які знаходяться в стадії планування, ціна, можливі затримки поставок і т.д. Простіше кажучи, готовність будь-якого товару бути впровадженим у виробничий процес залежить від статусу матеріалу. Кількість необхідного матеріалу в MRP-системи є певним його кількістю за відповідною одиницею виміру, яка відображатиме ситуацію в певний момент часу протягом планованого періоду виробництва потреба в замовленні даного матеріалу. Переваги MRP-системи у виробництві:

  • 100-процентна можливість використання необхідних матеріалів у виробництві, скорочення затримок у доставці матеріалів та комплектуючих, а значить забезпечення ритмічного випуску продукції;
  • Наскрізне планування і диспетчеризація виробництва за рахунок формування збалансованого за ресурсами плану;
  • Безперервний контроль витрат і собівартості продукції;
  • Впорядкування виробництва через контроль статусу кожного матеріалу, що дозволяє вести моніторинг його конвеєрного шляху.

Як висновок можна сказати, що MRP-система забезпечує синхронну роботу циклу з доставкою матеріалів і створення кінцевого продукту без частих затримок.

Масив опису стану матеріалів (ISF – Inventory Status File) – це основа серед вхідних елементів MRP-системи. У ньому максимально докладно відображена інформація про всіх матеріалах і комплектуючих виробах, які потрібні для отримання підсумкової продукції. Тут вказується статус всіх матеріалів, їх запаси, розміщення на складі та інше. Масив виробничої програми (MPS – Master Production Schedul) містить інформацію про обсяг виробництва і оптимізоване розклад тимчасових витрат на виробництво тієї чи іншої партії готової продукції на період, що планується. Масив складових елементів виробу (BMF – Bills of Material File) містить інформацію про матеріали, складальні одиниці, деталі, покупні комплектуючі вироби і їх кількість, необхідна для виробництва кінцевого продукту. Поряд з описом структури кінцевого продукту масив так само описує технологію виробництва товару: на яких операціях технопроцесу які елементи і якій кількості використовуються при складанні виробу.

Модулі MRP системи

Маючи необхідні вхідні дані MRP-система виконує відповідні логічні кроки роботи, представлені на малюнку у вигляді п’яти взаємопов’язаних програмних модулів. Перший модуль аналізує прийняту програму виробництва і формує найкращий графік виробництва для кожного складового елементу вироби. У другому модулі аналізуються матеріали, не включені в виробничої програми, а лише тільки в поточні замовлення, і міститься в планах окремим пунктом. Третій модуль визначає для кожного матеріалу чисту потреба. У четвертому модулі на основі чистої необхідності і з урахуванням поточного стану матеріалу за періодами часу, обчислюється повна його потреба. П’ятий модуль аналізує всі замовлення на матеріали і вибирає ті, які створені раніше поточного періоду планування і, якщо потрібно, вносить зміни, щоб виключити занадто ранні поставки матеріалів. Вихідними повідомленнями MRP-системи є:

  • План замовлень матеріалів (POS – Planned Order Schedule) – містяться кількісні показники на замовлення в той чи інший період часу терміну планування.
  • Зміни до плану замовлень (CPO – Changes in planned orders) містять уточнені (модифіковані) показники до раніше спланованих замовлень.
  • Виконавчий звіт (PR – Performance Report) є основним сигналізатором конкретної роботи MRP-системи, повідомляє користувача про що з’явилися негативних ситуаціях протягом планіроанія, наприклад, про повне витрачання страхового запасу з окремих матеріалів, а також про всі помилки в процесі роботи MRP- системи.
  • Звіт про забезпеченість (вузькі) (ER – Exception Report) призначений для своєчасного інформування користувача про передбачені запізнення в замовленні матеріалів, надлишки матеріалів на складі і т.п ..
  • Звіт про прогнози (PR – Planning Report) містить інформацію про можливу майбутню зміну характеристик та обсягів продукції, що випускається, на основі якого можна робити довгострокові планові потреби в матеріалах.

Як видно з вище певного MRP-системи є алгоритм оптимального управління замовленнями на продукцію, яка вже проведена, її виробництвом і запасами матеріальних ресурсів, дозволяє правильно використовувати виробничі ресурси, а так само не нести таку кількість витрат при закупівлю матеріалів, яке необхідно для розробленого плану. Схожа стаття: MRPII система.

Посилання на основну публікацію