Можливості ризик-менеджменту

Поняття ризик-менеджменту

Ризик – може бути представлений як економічна складова. З цього випливає, що на ступінь і величину ризику можна впливати через фінансовий аспект. Це вплив здійснюється за допомогою способів фінансового менеджменту і особливої ​​стратегії. У сукупності стратегія і способи утворюють механізм управління ризиком, а точніше – ризик-менеджмент. З цього випливає, то, що ризик-менеджмент являє собою одну з частин фінансового менеджменту.

Кінцеве завдання ризик-менеджменту полягає в отриманні якомога більшої вигоди при відповідному, застосовне співвідношенні вигоди і ризику.

Ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком і фінансовими, вірніше буде сказано, економічними відносинами, які утворюються в процесі його управління.

Ризик-менеджмент включає в себе і стратегію управління.

Під стратегією управління маються на увазі призначення і метод застосування засобів для досягнення поставленої мети. Даною методикою відповідає конкретний комплект правил і обмежень для прийняття висновку. Стратегія дозволяє зосередити зусилля на варіантах укладення, які не суперечать прийнятій стратегії, прибираючи все інші варіанти. Згодом досягнення поставленої мети стратегія як призначення і засіб її досягнення припиняє своє життя. Свіжі мети встановлюють завдання розробки свіжої стратегії.

Тактика – це певні способи і прийоми для досягнення конкретної поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління вважається вибір кращого рішення і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і способів управління.

Ризик-менеджмент як система управління

Ризик-менеджмент як система управління проводиться з декількох підсистем: одна з них – керована підсистема, а точніше об’єкт управління і керуюча підсистеми – суб’єкта управління.

Об’єктом управління в ризик-менеджменті вважаються ризик, ризикові вкладення капіталу і фінансові справи між якимись покупцями в процесі реалізації ризику. До даних фінансових відносин відносяться такі справи як: між страхувальником і страховиком, позичальником і кредитором, між підприємцями (партнерами, конкурентами).

Процес впливу суб’єкта на об’єкт управління, точніше, сам процес управління, має можливість реалізуватися лише тільки за умови циркулювання конкретної інформації між керуючою і керованою підсистемами.

Процес управління автономно від його певного змісту щоразу представляє собою отримання, передачу, переробку і впровадження інформації. У ризик-менеджменті отримання якісної і необхідної в даних умовах інформації відіграє ключову роль, наприклад, як воно дозволяє прийняти певний висновок за діяннями в умовах ризику.

Інформаційне забезпечення функціонування ризик-менеджменту вироблено з різного роду і вигляду інформації: статистичної, фінансової, платній, економічної і т.п.

Дана інформація бере в себе знання про ймовірність такого або ж іншого страхового випадку, страхової події, наявність і величину попиту на продукцію, капітал, економічному рівні і платоспроможності даних покупців, партнерів, суперників, тарифах, курсах і тарифах, у що кількості на пропозиції страховиків , про критерії страхування, про дивіденди і відсотки тощо.

Ключовим способом ризик-менеджменту в Україні залишається страхування. Ключове завдання ризик-менеджменту кваліфікувати, які небезпеки, можливо, передати страховику, а з якими потрібно розібратися самому.

Посилання на основну публікацію