Мотивація в організації

Поняття мотивації

Всі визначення даного поняття, так чи інакше, сходяться в одному: вони розуміють під мотивацією сили, які спонукають людей робити ті чи інші дії. З одного боку вони є спонукання, нав’язане ззовні, в той же час з іншого, проявляються у формі самопобужденія. Тут слід зазначити, що людську поведінку завжди чим-небудь мотивовано. Метою мотивації варто торкнутися важливі інтереси колективу, через які спонукати тягу до виконання дій.

Також цікавим є ще одне визначення мотивації, згідно з яким, вона являє собою стан особистості, яке визначає ступінь її активності і виражається через дії в певній ситуації. Людина може бути активний, проте не бачити при цьому результатів. Така ситуація виникає через те, що людина не представляє кінцевої точки в роботі. Причин тому може бути декілька, від недостатнього контролю, до необізнаності. Через невірно обраного напрямку праці, може виникнути конфлікт між потребами людини і цілями всього колективу.

Значення мотивації

Велике число підприємств, на своїй практиці відчули, що розвиток компанії, її успіх на ринку, неможливий без відповідного внеску в пошуку мотиваційних форм і стимулюванні праці. Мотиваційні аспекти, в питаннях управління персоналом, набули великого значення.

В сучасних умовах праці, багаторазово зросла роль працівника як особистості, а це несе як великі можливості для збільшення продуктивності праці, так і великі труднощі для кожного окремо взятого співробітника, в плані стійкості його існування. Це викликано високим ступенем невизначеності в життя людини. Нові підходи управління персоналом, повинні виробляти філософію управління, створювати досконалі форми управління, застосовувати новітні технології і виробляти, спільно з співробітниками, норми, цінності, установки поведінки. Все це, в повній мірі, здатне регламентувати поведінку співробітника в тій чи іншій ситуації.

Сама філософія управління персоналом будується на формуванні поведінки працівника по відношенню до цілей, поставлених перед ним підприємством. У цьому світлі, питання мотивованості дій співробітника набуває важливого значення. Інакше кажучи, для того щоб людина виконувала покладені на нього обов’язки сумлінно, він повинен бути добре на це мотивований.

Мотивація в організаціях

В ході роботи, управлінцю, треба буде розв’язати масу питань стосовно кадрів. Чому відбувається витік кадрів, через що виникають конфлікти, чому рівень виконавської дисципліни низький, чому багато браку, чому дає збої виробничий процес, чому співробітники не виявляють ініціативу. І це далеко не саами повний перелік.

Для вирішення подібних питань має сенс звернутися, до широко застосовуваним на практиці порад успішного мотивування. Вивчайте поради попередників, розберіться, що мотивує особисто вас, дізнайтеся своїх співробітників, чого вони хочуть отримати від роботи, виявляйте цікавість до своєї роботи, усувайте заважають чинники, Проявляйте турботу про співробітників, будьте обережні з грошовими заохоченнями, приймайте рішення, вислухавши своїх співробітників, керуйте виникають змінами, проникніться бажанням співробітників в навчанні, забезпечте зворотний зв’язок.

Практична функція керівника полягає в підборі різноманітних методів ефективного впливу на персонал, з метою його орієнтації на продуктивну трудову діяльність, з урахуванням мотиваційних установок співробітників і їх потенціалу.

Посилання на основну публікацію