Мотивація колективу

Велике значення, сучасний менеджмент, приділяє питанням мотивації колективу. Вона є одним з оптимальних засобів забезпечення раціонального витрачання ресурсів і активізації кадрового потенціалу.

Поняття мотивації

Чіткого визначення поняттю мотивації не існує, в зв’язку з чим, кожен діяч економіки дає їй своє визначення. Одне з них звучить так: «Мотивація – це спонукання до активної діяльності особистостей, колективів, груп людей, пов’язане з прагненням задовольнити свої потреби».

Всі визначення даного поняття, так чи інакше, сходяться в одному: вони розуміють під мотивацією сили, які спонукають людей робити ті чи інші дії. З одного боку вони є спонукання, нав’язане ззовні, в той же час з іншого, проявляються у формі самопобужденія. Тут слід зазначити, що людську поведінку завжди чим-небудь мотивовано. Метою мотивації варто торкнутися важливі інтереси колективу, через які спонукати тягу до виконання дій.

Також цікавим є ще одне визначення мотивації, згідно з яким, вона являє собою стан особистості, яке визначає ступінь її активності і виражається через дії в певній ситуації. Людина може бути активний, проте не бачити при цьому результатів. Така ситуація виникає через те, що людина не представляє кінцевої точки в роботі. Причин тому може бути декілька, від недостатнього контролю, до необізнаності. Через невірно обраного напрямку праці, може виникнути конфлікт між потребами людини і цілями всього колективу.

Значення мотивації

Багато Державні і приватні компанії на своїй практиці відчули те, як пошук нових і сучасних методів мотивації та стимулювання праці впливає в кінцевому підсумку на ринковий успіх. Мотиваційні аспекти управління персоналом набули найширший розмах.

В умовах переходу до ринку, зросла роль працівника як особистості, а це вимагало розвитку нових схем мотивації, основними пунктами яких є: створення філософії управління персоналом, служб управління персоналом, застосування нових технологій в цій сфері, вироблення спільних цінностей і установок поведінки. Стало важливим формування поведінки окремих працівників щодо цілей розвитку підприємства. Для того щоб співробітник виконував роботу якісно і сумлінно, він повинен бути в цьому максимально зацікавлений, інакше кажучи – мотивований.

Мотивація розглядається в якості процесу активізації мотивів працівників, а також створення певних стимулів до праці.

Метою мотивації є формування певного комплексу заходів, умов, які спрямовані на спонукання людини до здійснення дій.

Функція мотивації реалізується через систему стимулів. Це означає, що будь-які дії підлеглого повинні мати для нього певні наслідки. Вивчення колективу дозволяє керівнику створювати відповідну мотиваційну структуру, яка допомагає в подальшому виховувати колектив в обраному напрямку.

Мотивація як функція менеджменту

Управлінці воліють працювати з позитивно мотивованими співробітниками, так як ті намагаються знайти найкращий спосіб виконання своєї роботи. Такі співробітники, максимально зацікавлені, у виробництві високоякісних товарів і послуг. У порівнянні з працівниками в негативній мотивацією, їх відрізняє велика продуктивність і рішучість. Вони бажають працювати, бути частиною команди.

Єдину систему мотивації знайти нелегко. Єдиного підходу не існує. Однак розроблені методи мотивації, дозволяють ефективно використовувати наявні людські ресурси.

Посилання на основну публікацію