Моніторинг управлінського рішення

Місце моніторингу в процесі управління

Моніторинг є заключним етапом прийняття управлінських рішень. У процесі моніторингу управлінських рішень необхідно приділити увагу досягненню проміжних, а також кінцевих результатів.

Основне завдання моніторингу управлінського рішення – це не тільки визначення відхилень від програми дій, заданої рішенням, але і своєчасне прийняття адекватних заходів для усунення таких відхилень.

Тому моніторинг необхідно проводити з урахуванням об’єктивних фактичних даних щодо результатів реалізації управлінського рішення. При цьому слід намагатися уникати впливу чинників, що мають суб’єктивний характер і спотворюють справжній стан речей.

Роль моніторингу в оцінці управлінського рішення

Політика будь-якої організації повинна сприяти створенню сприятливих умов для підвищення виробничої ефективності в різних умовах. Це є основною умовою всіх позитивних зрушень. Важливо представляти реальну обстановку на підприємстві, усвідомлювати перелік ключових проблем і їх ступінь гостроти. Ця об’єктивна картина допоможе визначити ефективність діяльності організації, а також розробити адекватні заходи для коригування політики, плану з метою недопущення погіршення ситуації в подальшому.

Наприклад, рівень ефективності оцінки трудових показників визначається якістю і достовірністю вихідної інформації, яка застосовується для проведення аналізу, а також її повнотою і достатністю. Це обумовлює необхідність створення адекватної поточним завданням системи збору інформації, яка дозволяла б відстежувати будь-який значущий процес. Саме, для цього призначена система моніторингу управлінських рішень.

Моніторинг управлінського рішення – це система збору інформації і даних про явища, піддаються опису певними ключовими показниками для своєчасної діагностики стану організації або її окремих підрозділів, відстеження динаміки і тенденцій в них змін, що відбуваються і прийняття на цій основі оптимального управлінського рішення.

Моніторинг, що лежить в основі системи збору даних щодо стану організації, дозволяє систематично аналізувати соціально-трудову сферу підприємства і виявляти найбільш важливі тенденції, а також вимагають негайного вирішення проблеми, оперативно розробляти рекомендації щодо їх вирішення.

В рамках моніторингу управлінського рішення проводяться дослідження, що дозволяють отримати інформацію, яка в статистичної звітності не міститься і може бути отримана тільки за допомогою опитувань. Моніторинг має на увазі об’єднання статистичної та соціологічної інформації, завдяки чому підвищується вірогідність і обґрунтованість інформації.

Моніторинг управлінського рішення дозволяє отримати такі дані, що не можна було вловити раніше існуючими інформаційними каналами або значно спотворювалися.

Цілі моніторингу управлінських рішень

Основними цілями моніторингу є:

  • забезпечення керівника інформацією і аналітичними даними про реальний стан справ на підприємстві, про що з’являються протиріччя й зосередитися проблемах;
  • прийняття адекватних рішень з проблем, виявлених в результаті моніторингу.

Моніторинг управлінських рішень дозволяє не тільки оцінити поточну ситуацію, а й оцінити реальні результати раніше прийнятих рішень, оскільки являє собою надійний канал зворотного зв’язку для керівника.

Посилання на основну публікацію