Міжнародний інвестиційний менеджмент

Суб’єкти міжнародного інвестиційного менеджменту

Інвестиційна діяльність – це сукупність дій інвесторів і учасників інвестицій по їх реалізації. Головний суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення щодо вкладення власних, залучених або позикових інтелектуальних або майнових цінностей в об’єкти інвестування – це інвестор.

Головний мотив формування міжнародного інвестиційного портфеля – пошук прийнятної ставки дохідності на інвестовані кошти, а також прагнення інвесторів знизити рівень ризику за допомогою географічної диверсифікації інвестиційного портфеля.

Суб’єктами міжнародного інвестиційного менеджменту є індивідуальні, інституційні, корпоративні інвестори і уряд. Ці групи відрізняються між собою масштабом керованих ресурсів, характером і методами прийняття рішень. Індивідуальні інвестори самостійно і без будь-яких посередників здійснюють інвестиційну діяльність. Інституційні інвестори – це фінансові посередники, що акумулюють кошти від індивідуальних інвесторів і здійснюють особливу інвестиційну діяльність, зазвичай з цінними паперами. Інституційні інвестори представлені інвестиційними фондами і компаніями, пенсійними фондами, страховими компаніями, взаємними фондами, а також банками. Корпоративні інвестори це організації та підприємства різних галузей економіки.

Міжнародний інвестиційний менеджмент реалізує свою основну мету і ключові завдання через реалізацію певних функцій.

Функції міжнародного інвестиційного менеджменту як управлінської системи

Як управлінська система, міжнародний інвестиційний менеджмент виконує функції, визначені комплексним характером системи управління інвестиціями в цілому. Ці функції – складові елементи будь-якого управлінського процесу незалежно від специфіки діяльності підприємства, його розмірів або форми власності.

Загальні функції міжнародного інвестиційного менеджменту:

 • розробка стратегії інвестиційної діяльності;
 • побудова організаційної структури, що забезпечує вибір і реалізацію рішень щодо всіх аспектів інвестування;
 • створення ефективної інформаційної системи, яка забезпечує обгрунтування альтернатив здійснення інвестиційної діяльності;
 • аналіз всіх аспектів інвестування;
 • планування інвестиційної діяльності підприємства і її основних напрямків;
 • організація ефективної системи щодо стимулювання реалізації управлінських рішень в сфері інвестицій;
 • контроль реалізації прийнятих інвестиційних рішень.

Функції міжнародного інвестиційного менеджменту як спеціальної галузі управління
Будучи спеціальної областю управління, міжнародний інвестиційний менеджмент виконує функції, визначені конкретним об’єктом існуючої системи управління. У теорії менеджменту такі функції прийнято називати специфічними.

У загальному вигляді серед специфічних функцій міжнародного інвестиційного менеджменту можна назвати наступні:

 • організація управління реальними міжнародними інвестиціями;
 • організація управління фінансовими міжнародними інвестиціями;
 • формування портфеля інвестиційних ресурсів;
 • управління грошовим потоком від міжнародної інвестиційної діяльності.

Перераховані функції є агрегований вид, при цьому кожну з цих функцій можна конкретизувати в залежності від специфіки інвестицій окремого підприємства. Така конкретизація передбачає побудову в кожній організації багаторівневої функціональної системи управління інвестиційною діяльністю.

Посилання на основну публікацію