Міжнародне управління ризиками

Особливості українського ризик-менеджменту

Як технологія управління ризик-менеджмент переживає в нашій країні період становлення: створені професійні організації та об’єднання, які орієнтуються на рішення деяких завдань в частині управління ризиками. Регулярно в даній сфері проводяться різні конференції, в великих українських компаніях, які представляють різні галузі української економіки, створюється корпоративна система управління ризиком.

В цілому, можна говорити про наявність виразної тенденції до тиражування на масовому рівні міжнародних стандартів, які були видані за кордоном ще десять назад і стосуються, як правило, небезпечних виробничих факторів з точки зору техніки і технології. Стандарти в сфері ризик-менеджменту передбачають уніфікацію:

  • застосовуваної в цій області термінології;
  • складових процесів ризик-менеджменту;
  • підходів до принципів побудови організаційної структури управління ризиками.

Міжнародна практика управління ризиками

Міжнародна практика говорить про те, що ризиками необхідно управляти на максимально нижчому рівні в самих організаціях, при цьому чітко встановлюючи сферу відповідальності, процедури і системи сприяння цьому.

На рівні уряду країн міжнародні стандарти встановлюють наступні завдання в частині управління ризиками:

Забезпечення збігу сфери відповідальності за управління ризиками, сфери звітності за програмами (проектами) і відповідних повноважень. Підвищена увага при аналізі відповідальності за підсумкові результати слід приділяти досвіду і кваліфікації виконавців.

Обов’язкове ведення звітності. Колегія / правління комітету з управління ризиками на рівні фірми в цілому повинна бути проінформована про підсумки самостійної оцінки ризику. Наприклад, компанія Unilever значні області ризику зводить в єдиний корпоративний ризиковий профіль, з якого члени Ради директорів дізнаються про існування ключових ризиків для компанії.

Забезпечення тісного контакту фахівців з управління ризиками та керівників, які приймають інформаційні та політичні рішення, і надають їм відповідну підтримку.

Досвід управління ризиками на законодавчому рівні в країнах світу
На сьогоднішній день національні стандарти затверджені в Новій Зеландії та Австралії, Канаді та Японії, а також Великобританії. Окремі напрацювання в цій галузі є і в інших країнах. Наприклад, в Норвегії діє стандарт з управління та аналізу ризиків в ряді галузей промисловості.

Одним з найбільш опрацьованих і повних національних стандартів говоримо про сферу управління ризиком, на думку експертів, є Стандарт з ризик-менеджменту, затверджений в Австралії і Новій Зеландії. Даний стандарт має позагалузевими характер, а його базові положення спеціально адаптовані для формування і управління системами управління ризиком транснаціональних компаній. Стандарт визначає, що управління ризиком на рівні підприємства – це сукупність змінюють один одного послідовно стадій і процесів наскрізного характеру.

В даному стандарті наводиться таке визначення терміна «управління ризиком»:

Управління ризиком – це сукупність культури, структур і процесів, орієнтована на застосування потенційних можливостей при одночасному управлінні можливими негативними впливами.

Отже, у світовій практиці досить активно йдуть процеси стандартизації в області ризик – менеджменту, не тільки на національному, а й на міжнародному рівнях.

Посилання на основну публікацію