Механізм інвестиційного менеджменту

Місце інвестиційного менеджменту в системі загального управління

Інвестиційний менеджмент (управління інвестиціями) – система принципів, методів та інструментів прийняття рішень в області інвестиційної діяльності компанії.

На малюнку нижче схематично зображено місце системи управління інвестиціями в загальній системі управління організацією. З цієї схеми видно, що інвестиційний менеджмент взаємопов’язаний з усіма іншими функціональними областями діяльності організації.

Система управління інвестиціями являє собою органічну частину загальної системи менеджменту організації і є однією з її основних функціональних систем. При цьому силами інвестиційного менеджменту забезпечується реалізація переважно рішень стратегічного рівня управління.

Особливо важлива взаємозв’язок управління інвестиціями з такими функціональними областями діяльності організації, як операційний менеджмент, управління фінансами та управління інноваціями. Взаємозв’язок з операційним менеджментом полягає в спільному прийнятті рішень щодо капітальних вкладень і оновлення технологічної бази організації, а також формування і поліпшення необоротних активів, які беруть участь в операціях компанії.

Система фінансового менеджменту безпосередньо контролює ту частину інвестиційного менеджменту, яка пов’язана з залученням позикових і використанням власних коштів. Силами інноваційного менеджменту розробляються інвестиційні проекти, які згодом видаються і оцінюються в рамках системи інвестиційного управління.

Зміст механізму управління інвестиціями

Інструменти і методи забезпечення інвестиційної діяльності в організації представляють собою єдиний механізм. Дія цього механізму безпосередньо впливає на процеси реалізації різних інвестиційних проектів і капітальних вкладень.

Механізм управління інвестиціями в компанії схильний різному регулювання – зовнішньому і внутрішньому.

Зовнішнє регулювання здійснюється силами державних інститутів і ринкових механізмів.
Внутрішнє регулювання здійснюється за допомогою застосування спеціальних методів і документування різних аспектів інвестиційної діяльності.

Документування механізму інвестиційного менеджменту проводиться за допомогою основного документа – інвестиційної політики компанії. Окремі аспекти управління інвестиціями можуть також регулюватися облікової політики та статутом організації.

Зміст механізму управління інвестиціями простіше розглядати на прикладі середніх та великих організацій, так як малий бізнес найчастіше не виділяє спеціальних ресурсів для забезпечення процесів інвестування, включаючи їх в процеси загального менеджменту.

Механізм управління інвестиціями і структура компанії
Внутрішньоорганізаційна система управління інвестиціями залежить від організаційної структури та розміру компанії, але найчастіше в компанії існує відокремлений структурний підрозділ, під контролем і управлінням якого перебуває весь механізм інвестиційного менеджменту.

Силами такого підрозділу здійснюється інвестиційний процес і відповідні проекти. При цьому підрозділ часто є центром відповідальності і центром фінансового обліку (центром інвестицій), тобто самостійним елементом з позицій фінансової структури підприємства.

Слід зауважити, що механізм інвестиційного менеджменту, його структура і місце в організації, залежить від специфіки ведення бізнесу, від внутрішньоорганізаційні особливостей менеджменту і підходу до управління в цілому, тому може мати істотно відрізнятися від компанії до компанії.

Посилання на основну публікацію