Методологічні основи інвестиційного менеджменту

Поняття і основні завдання інвестиційного менеджменту

Питання, які пов’язані із здійсненням інвестиційної діяльності організації, вимагає наявність певних знань теорії і практики прийняття управлінських рішень щодо процесу інвестування. Даний перелік питань є предметом галузі знань, яка з’явилася зовсім недавно і отримала назву “інвестиційний менеджмент”.

Інвестиційний менеджмент є процесом управління фінансовими потоками, які, на відміну від інструментарію фінансового менеджменту, можуть виходити за рамки головною діяльності організації.

Крім цього, інвестиційний менеджмент включає в себе конкретну область управління діяльністю, яка безпосередньо взаємодіє з фінансуванням бізнес-планів для подальшого отримання фінансового прибутку.

Інвестиційний менеджмент включає в себе найрізноманітніші методи управління грошовими коштами, за допомогою яких інвестори можуть знизити свої власні витрати і отримати очікувану від проекту фінансовий прибуток. Головним завданням інвестиційного менеджменту є отримання прибутку.

Для того щоб визначити, як проводиться інвестиційний менеджмент, для початку потрібно познайомитися з його головними завданнями, до яких традиційно відносяться:

 • Забезпечення інвестиційної підтримки величезних темпів розвитку діяльності організації;
 • Надання найвищої прибутковості окремих інвестицій та інвестиційної роботи всієї організації;
 • Забезпечення скорочення інвестиційного ризику;
 • Оснащення оптимальної ліквідності інвестицій;
 • Забезпечення розвитку великої кількості інвестиційних ресурсів;
 • Гарантія фінансової рівноваги організації в процесі здійснення інвестиційної діяльності.

Визначення способів збільшення здійснення діючої інвестиційної програми всієї організації.

Інвестиційний менеджмент включає в себе наявність чотирьох основних стадій:

 • На першій відбувається детальне дослідження ринку цінних паперів, розробка певного проекту, написання планової документації.
 • На другій стадії відбувається здійснення затвердженого проекту.
 • На третій стадії вся увага направлена ​​на веденні поточного контролю над правильністю виконання містяться в плані вказівок.
 • На четвертій стадії відбувається оцінка результатів впровадження проекту.

Функції інвестиційного менеджменту

Вся система інвестиційного менеджменту займається здійсненням своєї основної мети і головних завдань за допомогою здійснення своїх конкретних функцій. Так, до основних функцій інвестиційного менеджменту відносяться наступні:

 • Визначення інвестиційної стратегії всієї організації;
 • Створення організаційних структур, які забезпечуватимуть прийняття та здійснення управлінського рішення по кожному аспекту інвестиційної діяльності організації;
 • Становлення і подальший розвиток ефективних інформаційних систем, які будуть займатися забезпеченням обгрунтування найбільш оптимальних варіантів інвестиційних рішень;
 • Подання аналізу різних областей інвестиційної діяльності організації;
 • Розробка дієвої системи мотивування здійснення різних управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності;
 • Здійснення ретельного контролю за здійсненням прийнятих управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності.
Посилання на основну публікацію