Методики діагностики мотивації

Мотивація

Одне з провідних місць в системі понять, що пояснюють поведінку особистості в тій чи іншій ситуації, займає мотивація. Процес осмислення явища мотивації далеко не закінчений. Різні підходи до вивчення питання, народжують різні методики аналізу системи мотивації.

Метою діяльності людини є виконання певної суспільної функції, а мотивом для такої діяльності може стати задоволення особистих потреб. Від того як взаємодіють громадські та внутрішні мотиви, залежать і цілі діяльності індивіда.

Психодіагностика мотивації

Розвиток психології призвело до спроб замінити мотиваційні процеси інформаційними. Різні типи і рівні мотивації намагаються аналізувати через різні інструкції.

В основі прямих методів психодіагностики мотиваційних спонукань людини, лежить його пряма оцінка про причини і інтересах. Ці методи дозволяють судити про причинних стереотипах, цінностях, які здаються мотивів. Найпростішим прикладів такої діагностики є пряме запитання «чому». Крім цього широко застосовується анкетування, інтерв’ювання. Найчастіше точну відповідь отримати важко через те, що ситуація є вигаданою, гіпотетичної, а людина, в більшості випадків, прагнути до соціально схвалюваних відповідей.

Проективні методи психодіагностики побудовані на аналізі продукту уяви і використовуються для діагностики глибинних утворень і неусвідомлюваних мотивів. Метод будується на системі різних тестів.

Більшість методів психодіагностики стандартизовані як за процедурами, так і по системі інтерпретації. Вони мають високу надійність і точність.

Метод афіліації

Мотив афіліації включає в себе потребу контакту з людьми, потреба бути членом групи, потреба у взаємодії з оточуючими. Коротко визначення потреби афіліації можна сформулювати, як бажання заводити дружбу, прихильність, радіти людям, жити і співпрацювати з ними.

Дана потреба є вищому рівні ієрархії людських потреб. Вона є базовою по самій природі людини. Дана потреба властива всім людям, незалежно від їх віку, статі або етнічної приналежності. Однак і характер, і зміст цієї потреби, може бути різним у залежності від умов соціуму, виховання, культури.

Діагностика мотивації особистості до успіху

Один із сучасних методів діагностики грунтується на проведенні різноманітних тестів. Залежно від віку, застосовуються різні тести. Питання в них складені таким чином, щоб випробуваний повністю розкрився, висловив своє ставлення до питання максимально відверто. Методики спрямовані на визначення того, якою мірою людині необхідно добиватися успіхів і уникати невдач.

Як успіху в діяльності можуть розглядатися прагнення людини до ділового успіху, відкриття свого бізнесу, прагнення до досягнення високої якості в роботі, прагнення до високої продуктивності праці, до професійного вдосконалення та придбання необхідних для цього навичок, прагнення до створення чогось нового, унікального , оригінального. Спираючись на ці критерії успіху, людина займається аналізом тестів, вирішує до якої групи можна віднести досліджуваного: група людей з яскраво вираженим бажанням досягти успіху, група людей зайнятих корисною діяльністю, але не прагнуть до успіху і група людей які не ведуть і не потребують веденні корисної діяльності. Методика діагностики мотивації на успіх дає результати з дуже великою вірогідністю даних.

Посилання на основну публікацію