Методи управління якістю

Методи управління якістю – це різні способи і прийоми, застосовувані в управлінську та організаційну діяльність для досягнення цілей в області якості. По суті методи управління якістю можна розділити на:

  • Адміністративні (організаційні);
  • Інженерно-технологічні;
  • економічні;
  • Соціально-психологічні.

Розглянемо їх особливості.

Адміністративні методи

Адміністративні методи управління якістю являють собою різні методи регламентування, стандартизації, нормування та інструктування, оформлені документально – у вигляді наказів або розпоряджень керівництва організації, інструкцій, політик і планів. Управління якістю за допомогою адміністративних методів полягає в розробці та реалізації політики в області якості, відповідних їй процедур та інструкцій, положень. В організаційні методи управління якістю прийнято також включати область управління персоналом компанії, зайнятим в процесі управління якістю – його підбір, навчання, атестацію, інструктаж і т.п.

Адміністративне управління якістю передбачає складання планів і програм, постановку цілей з управління якістю, які відображені в документах, схвалених та затверджених менеджментом організації. Адміністративні методи часто застосовуються в рамках процесу контролю якості з метою забезпечення відповідності вимогам різних стандартів.

Система адміністративних методів управління якістю виражається в сукупності взаємопов’язаних документів, що регламентують діяльність організації та її співробітників в області управління якістю.

Інженерно-технологічні методи

Інженерно-технологічні методи управління якістю дуже численні і включають в себе як автоматичні, механізовані, так і ручні методи. Вибір технології в області управління якістю багато в чому залежить від об’єкта управління і його специфіки.

Активний розвиток технологій дозволяє перейти від ручних і частково автоматизованих до повністю автоматичних систем контролю якості. Автоматичне управління якістю передбачає перевірку продукції на відповідність деякому ряду використовуються стандартні опції здійснення необхідних коригувальних дій. Автоматизація технологічних методів управління якістю дозволяє знизити витрати шляхом виявлення дефектів на ранніх стадіях виробництва продукції.

До інженерно-технологічним методам контролю якості відносяться також статистичні інструменти, активно застосовуються в даній області менеджменту. За допомогою статистичних методів можна отримати достовірну інформацію про поточну ситуацію в галузі управління якістю компанії і проаналізувати дані про якість продукції для прийняття ефективних управлінських рішень. Статистичне управління і контроль дозволяє знизити варіативність процесу управління якістю.

Економічні методи

Сутність економічних методів управління якістю полягає в створенні таких умов діяльності для керівників та співробітників організації, які сприяють забезпеченню необхідного рівня якості та його підвищення.

До економічних методів управління якістю відноситься:

  • фінансування діяльності в даній області,
  • складання бюджетів і організаційні розрахунки,
  • економічні стимули для споживачів продукції та постачальників матеріалів.

Економічні методи управління якістю включають в також планування і ціноутворення з урахуванням рівня якості продукції. Мотивація співробітників, задіяних в управлінні якістю продукції, може бути побудована на залежності матеріального заохочення від якості праці.

Соціально-психологічні методи

Соціально-психологічні методи управління якістю передбачають вплив на даний процес через управління різними соціальними факторами і психологічною атмосферою всередині колективу організації.

Соціально-психологічні методи управління якістю незначно відрізняються від відповідного типу загальорганізаційних методів управління. У них включаються різні способи підвищення дисципліни і рівня відповідальності, а також ініціативності і активності співробітників, задіяних в галузі управління якістю. Соціально-психологічні методи управління якістю передбачають також використання різного нематеріального винагороди співробітників. В рамках соціально-психологічних методів управління якістю поліпшується клімат всередині колективу організації, забезпечується сприятлива для співробітників атмосфера і враховуються їх психологічні особливості.

Посилання на основну публікацію