Методи локалізації ризику

Локалізація ризику передбачає виявлення підрозділів, стадій, сфер діяльності, в яких відбувається його концентрація, і обмеження рівня небезпеки шляхом створення спеціальних структур або за допомогою лімітування певних параметрів (виробничих, фінансових, екологічних та ін.).

У першому випадку локалізація ризику, як правило, означає створення венчурних підприємств або спеціальних венчурних підрозділів усередині корпорації. В рамках даних структур концентрується діяльність, яка супроводжується підвищеною невизначеністю. Зазвичай це стосується реалізації інноваційних проектів. Таким чином, ризику піддається не всі підприємство, а венчурна структура, в межах якої можна з більш високою ефективністю розробляти і здійснювати заходи щодо зниження небезпеки. Одночасно зберігаються умови для ефективного підключення технічного та економічного потенціалу головної компанії.

Локалізація ризику шляхом накладення обмежень на певні параметри діяльності на етапах і ділянках з високою невизначеністю широко застосовується в управлінні підприємствами та організаціями та реалізується у вигляді системи нормативів, серед яких можна виділити наступні:

– Нормування запасів сировини і матеріалів (дозволяє обмежити ризик зупинки виробничого процесу в разі перебоїв з поставками та іншими труднощами в постачанні);

– Нормування впливу на навколишнє середовище (покликане обмежити рівень екологічного ризику);

– Нормування фінансових параметрів діяльності (система фінансових нормативів, таких, як ступінь ліквідності, платоспроможності, фінансової незалежності та ін., Дозволяє забезпечити задовільний рівень фінансової стійкості підприємства і, таким чином, запобігти банкрутству) та ін.

Посилання на основну публікацію