Методи інформаційного менеджменту

Необхідність інформаційного менеджменту

У сучасному суспільстві ключовим ресурсом є інформація. Діяльність організації в такому суспільстві залежить від її здатності отримувати, обробляти і аналізувати інформацію. Компаніям необхідно навчитися використовувати інформаційний простір, пристосовувати його до власних цілей.

Інформаційні ресурси являють собою сукупність даних і документів, організованих в інформаційних системах і призначених для отримання нової або існуючої достовірної інформації.

Для забезпечення ефективності діяльності компанії в інформаційному суспільстві необхідні навички і вміння роботи з інформацією, звані в загальному інформаційної культурою. Інформаційний менеджмент являє собою технологію, яка включає в себе всі компоненти, пов’язані з інформацією – документи, персонал, програмне забезпечення процесів, відповідні процедури, пов’язані з використанням інформаційних ресурсів.

Інформація є складним і комплексним конструктом, який може розглядатися з точки зору організації як засіб ділового спілкування, спосіб доведення інформації до зовнішнього середовища організації і її контрагентів, а також як джерело відомостей про цю зовнішньому середовищі або навіть товар. У зв’язку з цим інформаційний менеджмент слід розглядати як комплексний процес, який стосується всіх аспектів діяльності організації і необхідний для забезпечення її існування і ефективної діяльності.

Сутність, цілі та завдання інформаційного менеджменту

Інформаційний менеджмент реалізується в рамках конкретної організації, що є причиною його специфіки – кожна компанія вирішує завдання, пов’язані з інформацією, власними методами, визнаними найбільш підходящими в конкретних умовах в конкретний момент часу.

Інформацію в організації слід розглядати як ресурс, як фактор виробництва, який бере участь в процесі прийняття управлінських рішень і тим самим забезпечує виробничу діяльність компанії.

Інформаційний менеджмент відноситься не тільки до інформації всередині компанії, але до будь-якої здійснюваної нею інформаційною діяльністю. Це розширює поняття інформаційного менеджменту, яке не слід плутати з управлінням документообігом. Інформаційний менеджмент являє собою управління діяльністю по використанню інформації і її створення в організаційних цілях. Інформаційний менеджмент здійснюється на базі інформаційних технологій з використанням інструментарію управлінських інформаційних систем.

Метою інформаційного менеджменту є забезпечення розвитку компанії шляхом регулювання її інформаційної діяльності. Для досягнення цієї мети за допомогою інформаційного менеджменту вирішуються завдання інформаційного забезпечення організаційних процесів, управління інформаційними ресурсами, управління обробки інформації та управління комунікаціями.

Інструментарій інформаційного менеджменту

Інформаційний менеджмент можна розглядати як управління інформаційними системами, які одночасно є його інструментарій та методи. Сучасні компанії використовують з метою інформаційного менеджменту автоматизовані інформаційні системи – програмні засоби і методи управління даними та інформацією.

Інформаційні системи можуть базуватися на виробничому циклі (MRP і EPR системи) або циклі прийняття рішення (система СППР). Архітектура інформаційних систем складається з п’яти рівнів, специфіка кожного з яких обумовлена ​​особливостями менеджменту компанії.

  • Перший рівень відображає функціональні вимоги до системи.
  • На другому рівні дані вимоги реалізуються у вигляді прикладних програмних комплексів.
  • Третій рівень включає інтеграційні компоненти, за допомогою яких програмні комплекси взаємодіють із зовнішніми системами.
  • На четвертому рівні знаходиться інформаційне забезпечення – бази даних.
  • П’ятий, інфраструктурний рівень містить компоненти, що забезпечують інформаційну безпеку і функціонування вищих рівнів інформаційної системи.

Сукупність усіх рівнів та їх особливості визначають методи інформаційного менеджменту, що застосовуються в компанії.

Посилання на основну публікацію