Методи фінансового менеджменту

Історія виникнення фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент, як наука про фінанси, виникла досить давно, ще на Заході. Але, треба відзначити, що по праву, історія цілеспрямованого управління фінансовою діяльністю на підприємствах почалася лише з 1850-х років.

До цього часу на всіх підприємствах керуючим ланкою були люди практики, які досить однобічно підходили до питань управління господарською та фінансовою діяльністю організації. У зв’язку з цим було необхідно акумулювати всі знання і можливості хороших практиків з теоретичними основами.

Саме з 1860 року фінансовий менеджмент стає окремою науковою дисципліною, заснованої на теорії та практики.

Фінансовий менеджмент: основні поняття

На сьогоднішній день фінансовий менеджмент – це наукова дисципліна, яка необхідна в роботі підприємства для здійснення грамотного процесу управління фінансовою та господарською діяльністю.

Реалізацію фінансового менеджменту в компанії повинен здійснювати фінансовий менеджер – це людина, яка має:

 • спеціальна освіта;
 • досвід роботи;
 • аналітичний склад розуму;
 • володіти всіма сучасними фінансовими інструментами для виконання своїх обов’язків.

Методи фінансового менеджменту

Для досягнення всіх цілей фінансового менеджменту компанії вдаються до різних методів:

 • Метод прогнозування. Даний метод передбачає, що фінансовий менеджер на підприємстві буде вести постійний звіт про те, як змінюється ринкова ситуація, які фактори зовнішнього середовища можуть на пряму вплинути на діяльність підприємства, а також і прогнозування змін внутрішнього середовища за коштами впливу на неї різних факторів: нових управлінських рішень, зміна постачальників, зростання продуктивності праці і т.д. Також в обов’язки менеджера входить побудова прогнозів, заснованих на зібраної інформації, прогнози можуть носити як позитивний, так і негативний характер, але, тим не менш, це привід до подальших дій з боку керівництва щодо запобігання негативним наслідкам.
 • Метод планування. Фінансовий менеджер на підприємстві, в рамках фінансового менеджменту, повинен вести планування, як фінансової, так і господарської діяльності компанії. Планування передбачає складання графіків і звітів, наприклад, планування обсягу продукції, що випускається по днях, тижнях, місяцях, роках. Планування обсягів реалізації також в розрізі на рік. Планування основних фінансових показників компанії, також в розрізі по місяцям, кварталам, років.
 • Метод оподаткування. Всім відомо, що податкова система нашої країни вносить в податкове законодавство постійні зміни: змінюється ставка податку, об’єкт оподаткування, його облік або окремі податкові показники. Всі ці зміни в податковому законодавстві призводять до зміни фінансової діяльності компанії, найчастіше податкові зміни мають для фірми негативні наслідки, так як збільшуються витрати по податках. Фінансовий менеджер покликаний не тільки відслідковувати цю ситуацію, але і впроваджувати новий шляхи і можливості щодо зниження витрат на податки компанії, такими шляхами можуть бути: перехід на інший режим оподаткування, зміна податкової бази компанії, використання податкових пільг і т.д.
 • Метод страхування. В сучасних умовах, ризик – це обов’язковий елемент роботи фірми на ринку. Ризик може очікувати фірму на будь-якому етапі її діяльності, і пов’язаний він з абсолютно різною сферою діяльності. Основне завдання фінансового менеджера знизити ризик або повністю його усунути на етапі його появи. Для цього найчастіше застосовується метод страхування. Якщо ризик фінансового плану, то менеджер використовує страхові компанії в якості можливого способу покриття непередбачених збитків. Також страховка потрібна в будь-якій сфері діяльності компанії, наприклад, у виробництві, випустили товару більше, ніж планували, отже, необхідно підстрахуватися, знайти нові канали збуту товару і т.д.
 • Метод кредитування. Даний метод дозволяє компанії знайти додаткові резерви для здійснення запланованої діяльності. Розвиток фірми передбачає досить великої кількості фінансових ресурсів, якими, найімовірніше фірма не має. Для реалізації намічених планів фінансовий менеджер повинен скористатися методом кредитування, але в даному випадку заздалегідь прорахувавши всі можливі наслідки подій за кредитом, так як це може істотно вплинути на фінансову політику фірми.
 • Метод самофінансування. Фінансовий менеджер повинен вести політику самофінансування підприємства, яка заснована на тому, що компанія повинна мати резерви на забезпечення повноцінної безперервної виробничої діяльності, яка дозволить в подальшому не вдаватися до кредитування, що поліпшить фінансовий фон компанії і підвищить підсумкові фінансові показники діяльності фірми.
 • Метод ціноутворення. Фінансовий менеджер займається також і питаннями ціноутворення на підприємстві, одним з головних питань, від якого надалі залежить рівень продажів компанії і популярність на ринку. Неправильно встановлена ​​ціна на товар призведе до маси проблем: фінансові збитки, втрата клієнтів, простий виробництва і т.д. Фінансовий менеджмент покликаний керувати процесом ціноутворення та стимулювання збуту продукції компанії.
 • Метод амортизації основних засобів. Фінансовий менеджмент вивчає, аналізує і управляє всіма фінансовими, економічними і бухгалтерськими операціями на підприємстві. Нарахування амортизації і використання основних фондів фірми, також підвладне фінансовому менеджеру, він має право і повинен стежити за процесом, встановлювати більш ефективні терміни списання основних засобів, вибирати спосіб нарахування амортизації і т.д.

Таким чином, всі методи фінансового менеджменту покликані забезпечувати ефективну роботу підприємства в області фінансово – господарської діяльності.

Посилання на основну публікацію