Методи економічного аналізу управлінських рішень

Особливості управлінських рішень

Основною особливістю управлінського рішення є процес щоденного, необхідного вибору кожного керівника. Період дії управлінського рішення традиційно поділяється на два основних компоненти:

  • Це процес знаходження певного управлінського рішення;
  • Це процес включення рішення.

Для того щоб визначити управлінське рішення, керівникові необхідно досить великий період часу. Для початку, керівнику необхідно дати оцінку всіх можливостей і перспектив цього рішення і визначитися, чи потрібно це організації або ж існує інший, більш оптимальний вихід з певної ситуації. Сьогодні кожне підприємство стикається з величезною кількістю ризиків, які мають величезний вплив, як на її подальше становлення, так і на кількість одержуваного прибутку.

В процесі розробки рішення керівник також може стати жертвою ризиків і, внаслідок, відмовитися робити висновки зовсім. Економічний аналіз управлінських рішень Сьогодні, економічний аналіз має не останнє значення в розробці та прийнятті управлінських рішень.

Економічний аналіз в основному займається забезпеченням величезного і всебічного вивчення відомостей, розробляє методи і способи управлінських рішень, і пошук найкращого і найбільш гідного з них.

Економічний аналіз управлінських рішень

Економічний аналіз управлінських рішень допомагає утворити кордону управління, при цьому сприяє зворотного зв’язку, яка існує між керуючою і керованою системами. Економічний аналіз управлінських рішень знаходиться в основі розробки відповідних управлінських рішень. За допомогою аналізу управлінських рішень готуються варіанти рішень, які розробляються за допомогою детального і ретельного дослідження змін, які відбуваються в керованому об’єкті.

Крім цього, за допомогою аналізу управлінських рішень визначаються непріменяемим раніше внутрішні резерви підприємства, а також резерви, які додатково з’явилися в результаті управління абсолютно нових ситуаціях. Застосування внутрішніх резервів дозволяє або збільшити становлення керованого об’єкта, або перевести його на більш ефективний режим функціонування.

Головною метою економічного аналізу управлінських рішень є створення інформаційної бази, яка буде лежати в основі їх прийняття. Виходячи з цього, перед економічним аналізом виникає задача, яка полягає в посиленні оперативними і аналітичними властивостями інформацію.

Інше завдання полягає в підготовці відомостей, необхідних для короткострокових економічних прогнозів. Аналіз повинен більшою мірою взаємодіяти з організацією виробництва, плануванням, управлінням і різними іншими науками.

Серед економічного аналізу управлінських рішень, традиційно прийнято виділяти три основних етапи:

  • Оперативний. Даний етап безпосередньо пов’язані з плануванням і здійсненням контролю за господарською діяльністю організації;
  • тактичний;
  • Стратегічний. В основі даного етапу знаходиться відомості, про передбачувану рентабельності організації.

Таким чином, економічний аналіз є як головних компонентів будь-якої функції управління, до яких відносяться прогнозування та бізнес-планування), але і сам є головним типом управлінської діяльності, який передує прийняттю управлінського рішення, необхідного для підтримки бізнесу на гідному рівні.

Посилання на основну публікацію