Метод поетапного планування

Визначення методу поетапного планування

Метод поетапного планування досить часто зустрічається на сучасних підприємствах. Це можна пояснити його простотою і доступністю для менеджерів різної кваліфікації. Поетапне планування схоже з плануванням за методом ключових подій. Можна навіть говорити про те, що поетапний план – це вдосконалений, деталізований план ключових подій. Поетапний план включає в себе ряд дат через конкретний часовий інтервал. Одним з переваг даного виду планування виступає його особливість, яка дозволяє організувати процес менеджменту таким чином, коли після закінчення кожного етапу складається звіт про ступінь виконання запланованих подій.

Функції і середовище поетапного планування

Перелічимо основні функції поетапного планування на підприємстві:

 • методична (концептуальна) функція – пошук, моніторинг, аналіз і вибір найкращих методів організаційної побудови підприємства;
 • координує (комунікаційна) функція – супровід процесу цілепокладання, узгодження планів підприємства в розрізі функціонування окремих підрозділів підприємства; взаимоувязка в розрізі організаційної структури підприємства цілей, врегулювання бюджетів підприємства акумулює функція – ідентифікація інформаційних потреб в ієрархії підприємства;
 • консультаційна функція – можливість безпосередньої участі керівника в коригуванні важко виконуваних завдань в моменти узгодження з виконання кожного етапу по запланованим показникам.

До числа основних сфер, на які може поширюватися процес організації планування поетапним методом, можна віднести:

 • фінансова сфера – управління рухом переважно грошових потоків (фінансових, кредитних, податкових, страхових, пенсійних та ін.) з метою їх збалансованості для розвитку бізнесу;
 • сфера реального інвестування (якісне зростання необоротних активів);
 • сфера управління ринковою капіталізацією бізнесу (зростання вартості котируються на біржах акцій підприємства в розрахунку на одного власника);
 • виробнича сфера (закупівлі, матеріально-виробничі запаси, технологізація процесів їх переробки і зберігання, складування і збут готових товарних продуктів);
 • сфера кадрового забезпечення (зростання ефективності та оплати праці, соціальних гарантій, створення дієвої системи мотивацій, розстановка кадрів, їх професійно-технічна підготовка та перепідготовка);
 • інноваційна сфера (наукові дослідження, дослідне виробництво, стендові випробування і виставки, наукова організація праці, модернізація основних засобів і технологій).

Механізм поетапного планування

Поетапне планування можна представити у вигляді механізму, спрямованого на реалізацію комплексу принципів, методів, алгоритмів, що дозволяють виробляти управлінські рішення щодо поетапного розвитку підприємницької структури. Впровадження поетапного планування дозволяє сформулювати і реалізувати протягом певних часових інтервалів послідовні і взаємозалежні дії, орієнтовані на забезпечення розвитку підприємницьких структур на основі зміни масштабів виробництва і рівня виробничої кооперації.

Керівництво господарюючого суб’єкта, вдаючись до допомоги методу поетапного планування, має зробити наступні дії:

 • обгрунтування необхідності застосування стратегії поетапного розвитку;
 • чітке формулювання плану (програми) поетапного розвитку з визначенням конкретних термінів проходження кожного етапу;
 • реалізації етапів і моніторинг ходу досягнення цільових показників;
 • коригування плану в процесі контролю за окремими етапами.

У сучасних умовах розвитку інноваційної економіки особливої ​​актуальності і широке поширення набуває використання поетапного методу планування в менеджменті, заснованого на розробці стратегічного курсу та його відображення в програмних документах. Поетапний метод планування має бути ефективним способом управління як на макро, так і на мікрорівнях, що дозволяє вирішити проблеми розвитку інноваційної політики за допомогою поетапного планування в розрізі конкретних проміжків часу і при дотриманні раціонального і ефективного використання ресурсів, виходячи із запланованої системи програмних заходів.

Проблеми, пов’язані з труднощами, що виникають в результаті впливу зовнішнього середовища підприємства, умови нестабільності економіки не повинні служити умовою для припинення роботи підприємства по організації ефективного поетапного планування.

Посилання на основну публікацію