Мережева організаційна структура

Сутність і основні характеристики мережевих організаційних структур

При переході на більш гнучкі, сучасні методи управління компанією часто вдаються до побудови мережевих організаційних структур.

Незаперечною перевагою мережевих структур є те, що з їх допомогою можна домогтися реалізації таких найважливіших сучасних вимог ринку, як:

 • диференціація,
 • спеціалізація,
 • стандартизація і т.д.

Є дуже багато самих різних модифікацій мережевих структур, а тому досить складно виділити найбільш загальні їх ознаки. Крім того, мережеві організаційні структури часто можуть виходити далеко за рамки формальних структур, технологічних систем, «стирати» територіальні межі і т. Д. З іншого боку, ключовим властивістю і відмінною рисою мережевих структур можна назвати, то, що вони завжди шикуються відповідно із загальною стратегією, метою, ідеєю.

У мережеву організаційну структуру можна об’єднати, наприклад, постачальників матеріалів і виробників товарів (в рамках будь-якого конкретного проекту). Після закінчення проекту учасники «розходяться» (найчастіше лише для того, щоб увійти в нову мережу наступного проекту).

Адаптивність мережевих організаційних структур обумовлюється їх хорошою гнучкістю і здатністю дуже швидко міняти набір функцій, елементів, а також характер зв’язків, в залежності від вимог динамічно мінливого зовнішнього середовища.

Таким чином, мережеві структури собою представляють сукупність центрів прибутку, взаємодія між якими відбувається на базі єдиного координаційного механізму, який визначається специфікою зовнішнього оточення.

Вертикальні і горизонтальні мережеві структури

Вертикальні мережеві організаційні структури будуються на принципах розпорядження і підпорядкування. Найбільш поширені з них – це торгові компанії, елементами структури яких виступають центри прибутку – тобто, окремі торгові точки, керовані з єдиного центру. Дещо рідше управління реалізується за допомогою участі у власності інших компаній, що входять в структуру мережі. В такому випадку головна компанія повинна бути власником контрольного пакета акцій або часток статутного капіталу фірм, що входять в мережу.
Горизонтальні структури засновані на рівноправному кооперування фірм, що спеціалізуються на реалізації окремих функцій. Іншими словами, це сукупність взаємопов’язаних, скооперуватися компаній, зі скоординованими цілями. Дана система реалізує єдину стратегію. У ролі інтегратора мережевої структури може виступати як одна, так і декілька організацій. Основною відмінною рисою горизонтальних структур можна назвати відсутність ієрархії. Принципи рівноправного кооперування переважають над контрольно-розпорядчими функціями. Всі партнери горизонтальної мережевої структури зберігають значну автономність (в рамках своєї спеціалізації).

Переваги і недоліки мережевих організаційних структур

Переваги:

 • гнучкість, адаптивність компаній до динамічно мінливого зовнішнього середовища
 • концентрація на унікальних процесах, пріоритетних областях спеціалізації
 • істотне скорочення витрат і висока рентабельність активів
 • оптимальну кількість зайнятих за рахунок відсутності дублювань
 • можливість залучення висококваліфікованих працівників і найбільш надійних партнерів
 • добровільність дій контрагентів
 • націленість на досягнення конкретних, чітко визначених результатів.

Потенційно слабкі місця мережевих структур:

 • надмірна залежність кваліфікації кадрів
 • ризик високої плинності кадрів
 • багатьом працівникам може бути не до душі відмова від «класичних» форм трудових відносин
 • тенденція до надмірного ускладнення структури і бюрократизації.
Посилання на основну публікацію