Менеджмент в системі ринкової економіки

Як вже було сказано нами раніше, поняття «управління» вживається для всіх суспільно-економічних формацій і економічних систем, в той час як поняття «менеджмент» може бути використано тільки в системі, заснованої на ринковій економіці.

Поняття менеджменту може включати в себе науку про управління, процес управління, а також категорію людей, що займаються управлінською діяльністю зі створення та організації виробництва продукції і послуги.

Для того, щоб визначити місце менеджменту в умовах ринкової економіки, уточнимо основні поняття і закони ринкової економіки.

Визначення ринку

Ринок – це сукупність економічних відносин, які складаються в сфері обміну з приводу реалізації товарів, продукції, робіт або послуг.

З цього визначення не випливає, що ринок може існувати тільки в умовах ринкової (капіталістичної) економіки, навпаки, ми переконуємося в тому, що ринок є також частиною планової (соціалістичної) економіки. З тією лише різницею, що ринковій економіці обмін здійснюється конкретно між виробником і покупцем, в той час як відносно планової економіки цей процес опосередкований участю держави.

В даний час в розвинених країнах в деяких галузях (наприклад, сільське господарство) роль країни залишається на істотному рівні через необхідність регулювати життєзабезпечення населення необхідними товарами. Однак тут також є місце фінансової свободи учасників процесу обміну – виробник може сам вибирати склад, структуру сільськогосподарської продукції, яку він має намір випускати, постачальників матеріально-технічних ресурсів, а також вартість реалізації продукції, клієнт зі свого боку сам вибирає постачальника.

Закони ринку

Існування і функціонування ринку підпорядковане єдиним економічним законам. Розглянемо головних з них:

  • закон вартості – відповідно до цього закону відбувається узгодження ціни продукції або послуги з урахуванням витрат на її створення та ціни, яку клієнт готовий заплатити для задоволення відповідних потреб;
  • закон економії ресурсів – це постійне вдосконалення якості продукції або послуги поряд з одночасним зниженням витрат;
  • закон рівноваги – відповідно до якого розмір продукції або послуг, виставлених на продаж, врівноважується платоспроможним попитом потенційних покупців. Іншими словами, ринок проводить відповідність між обсягами виробництва і необхідності задоволення потреб потенційних покупців даного товару або послуги в будь-який момент часу в повному обсязі і за привабливою для покупця ціною.

Передумови виникнення ринкових відносин

Серед передумов виникнення і розвитку ринкової економіки можна виділити конкурентність, право власності та фінансову свободу.

Конкурентність передбачає існування критеріїв, необхідних для дії закону вартості – клієнт повинен мати право вибору, що цікавить його продукції або товару по споживчої привабливою для нього вартості, а не за ціною, запропонованою одиноким торговцем. Тут же має місце і дію закону економії ресурсів – в рамках конкуренції виробник, який створює продукції по найбільш дієвою (вигідною) вартості, дотримуючись при цьому якість продукції, яка повинна бути не нижче, ніж у конкурентів, має більш вигідні умови з точки зору майбутнього розвитку і панування на ринку.

Право власності є очевидною передумовою існування ринкової економіки. Планова економіка в свій час не виключала права власності, проте вона значно обмежувала форми існування цього права – муніципальне, колективне і приватне право. У цю класифікацію, в принципі, укладаються всі наявні форми власності, характерні для ринкової економіки (винятком може бути тільки особисте право власності, яка не може бути застосована для отримання прибутку). Необхідно також зауважити, що в плановій економіці уряд обмежує різноманітність організаційно-правових форм власності підприємств. У той час як капіталістичний ринок відноситься до цього більш гнучко, адаптується під віяння моди, економічних умов і т. д

Третя передумова, про яку ми хочемо згадати, це фінансова свобода. Фінансова свобода передбачає можливість суб’єктів товарного обміну без допомоги сторонніх осіб вибирати, що і в яких розмірах виробляти і за якими цінами отримувати. Таким чином, при наявності стартового капіталу, авансируемого в створення, власник має право вибрати не тільки схему використання свого капіталу, але і сферу його впровадження (це може бути індустрія, сільське господарство, торгівля, банківська сфера і ін.).

Однак будь-який тип економіки має на увазі певну роль муніципальних органів в існуванні ринку. Управління ринком муніципальне утворення здійснює формуванням системи законодавчого і нормативного регулювання ринкових відносин. В рамках їх компетенцій також економне регулювання виробництва окремих видів продукції (демпінгові заходи і підтримка більш ризикованих секторів ринку). Функціонування ринку можна уявити найпростішої схемою взаємодії попиту і пропозиції. При нестачі пропозиції якоїсь продукції або послуги вартість їх зростає і вкладення капіталу в цю продукцію (послугу) стає більш рентабельним. Однак після того, як в цій сфері з’являються нові виробники, тим самим, збільшуючи представленість цього продукту на ринку, врівноважуючи попит на нього. В цьому випадку продукція (послуга) буде реалізовуватися по більш справедливими цінами. Для ринку конкуренція завжди позитивне, сприятливе явище. Однак може статися спад попиту при занадто швидкому нарощуванні виробництва. У цьому випадку особливо важлива роль менеджера, здатного прорахувати цей момент і не помилитися, щоб не перенаситити ринок і не заморозити товар і грошові кошти.

Таким чином, вивчивши особливості ринкової економіки, ми можемо зробити висновок про місце менеджменту в економіці. Ринкова економіка, головною особливістю якої є посилення конкуренції виробників, має місце менеджмент. Головна роль належить менеджеру, професійного управлінця, який вміє грамотно розподіляти ресурси, швидко перебудовувати свою діяльність, в залежності від вимог зовнішнього середовища, змінювати завдання і ставити нові цілі. У той же час планову економіку відрізняє наявність статичного управління, де є чіткі незмінні показники, нединамічне зовнішнє оточення, що не потребує гнучкої адаптації та спеціальних навичок роботи в нестандартних і невизначених умовах. В таких умовах, в умовах плановості, ринок як фінансова категорія існувати не може.

Роль менеджера в будь-який соціально-економічній системі, пов’язаної з ринковою діяльністю, має визначальне для успіху організації значення. Бачення і стратегія розвитку, розроблені професійним менеджером, надають вирішальне значення для подальшого існування цієї організації на ринку.

.

Посилання на основну публікацію