Матеріальна мотивація, поняття і види

Поняття матеріальної мотивації

Матеріальна мотивація – грошові виплати роботодавцем співробітнику.

У поняття матеріальної мотивації включаються тільки компенсації в матеріальному вигляді (найчастіше в грошовому еквіваленті) незалежно від способу їх виплати. Найбільш часто зустрічаються такі види матеріальної мотивації, як заробітна плата (оклад), премії, відсоток від продажів і інші надбавки до заробітної плати.

Слід зауважити, що до способів матеріальної мотивації не прийнято відносити різні соціальні гарантії, такі як оплата лікарняних листів або відпусток, надання соціального пакету для працівників (оплата або грошова компенсація телефонного зв’язку, проїзду, харчування і т.п.). Таким чином,

Матеріальну мотивацію можна визначити як грошові виплати роботодавцем співробітнику, пов’язані з трудовою діяльністю і її ефективністю.

Для трудової культури України матеріальна мотивація персоналу має вирішальне значення. Кар’єрне зростання в Україні частіше пов’язується саме з підвищенням рівня заробітної плати, ніж з появою будь-яких інших нематеріальних привілеїв або бонусів. Система соціальних виплат недостатньо розвинена для того, щоб додатково стимулювати співробітників. У зв’язку з цим саме інструменти матеріальної мотивації є основним методом заохочення персоналу та способом підвищення ефективності праці.

Види матеріальної мотивації

Матеріальна мотивація являє собою організаційну систему заохочення співробітників шляхом виплати фінансової винагороди. У різних організаціях використовуються різні системи матеріальної мотивації, що пояснюється загальним розміром фонду заробітної плати, специфікою діяльності компанії або груп персоналу і іншими факторами. Найбільш відомі такі види матеріальної мотивації:

  • Заробітна плата або її підвищення;
  • Доплати і преміювання за результатами діяльності;
  • Пільги.

Використання такого виду матеріального стимулювання співробітників, як заробітна плата, регламентується Трудовим Кодексом та відповідними Положеннями. Однак в цілому система матеріальної мотивації залежить від роботодавця – саме він приймає рішення щодо розміру та умови додаткових виплат, а також про розмір і підвищення заробітної плати.

Застосування інструментів матеріальної мотивації

Матеріальна мотивація персоналу є складним інструментом управління персоналом. Незважаючи на те, що побудова системи мотивації вимагає визначення умов отримання винагороди, жорсткі рамки і регулярні додаткові виплати без зв’язку з будь-якими показниками можуть привести до того, що співробітники будуть сприймати отримання премій як невід’ємну частину заробітної плати. Це призведе до втрати бажаного мотиваційного ефекту.

У той же час непрозорість або недосяжність заохочувальних виплат призводить до підриву довіри співробітників до керівництва компанії. Встановлення показників, пов’язаних з отриманням премії, має базуватися на реальних умовах діяльності компанії, щоб співробітники прагнули їх досягти, а не сприймали це як обман.

Психологи в галузі управління персоналом рекомендують роботодавцям створювати прозору систему матеріальної мотивації, яка передбачає часті виплати відносно невеликого розміру. Такі прийоми матеріальної мотивації дозволяють зберегти довіру до керівництва, віру в досяжність заохочення, а також створюють позитивний ефект з моральної точки зору.

Не слід забувати, що до інструментів матеріальної мотивації відносяться не тільки заохочувальні виплати, а й санкції у вигляді штрафів. Керівники організацій та фахівці з управління персоналом повинні брати до уваги, що система матеріальної мотивації складається з заохочень і санкцій в рівній мірі. Зловживання штрафами призводить до підвищення рівня плинності кадрів і зниження продуктивності праці. Деякі фахівці пропонують відмовитися від впровадження системи штрафів, замінивши її відмовою від заохочувальних виплат в разі недосягнення співробітником бажаного (або запланованого) результату.

Посилання на основну публікацію