Маркетинговий план: визначення

Що таке план маркетингу

Маркетинговий план – це деталізація всіх дій, які мають відношення до маркетингової стратегії, яку компанія планує реалізувати в майбутньому періоді. Це частина загального процесу планування, яку треба враховувати при складанні бюджету фірми. Адже маркетинг – це інтегрована частина всього бізнесу, а не його окремий компонент.
Наявність маркетингового плану підвищує керованість бізнесу. По суті, це конвертація ринкової інформації в ринкові дії, що допомагає ефективніше розподіляти ресурси підприємства.

Розробка цього документа допомагає спланувати, зрозуміти і розрахувати наступні аспекти маркетингової діяльності:

  • 1) Яку частину загального бюджету компанії слід виділити на маркетингові активності?
  • 2) Які товари або послуги будуть просуватися в наступному році?
  • 3) Цільовий ринок, на який орієнтований продукт, розрахунок ціни.
  • 4) Прогноз продажів і прибутку.

Чим маркетинговий план відрізняється від бізнес-плану

Різниця між маркетинговим планом і бізнес-планом полягає в тому, що другий інструмент вважається основним путівником загальної діяльності всієї компанії, а перший інструмент використовується для направлення саме маркетингової діяльності. У великих компаніях МП становить близько 60-70% від всього бізнес-плану. Решта акцент – на виробничу і технологічну частини.

Оперативний і стратегічний маркетинговий план

Стандартно процес маркетингової діяльності планується на один рік вперед – це оперативний МП. Але також розробляють стратегічний маркетинговий план на найближчі 5-10 років, що дозволяє побачити в перспективі, як змінюється економічний рівень компанії в залежності від нарощування або зменшення маркетингових зусиль.
Структура маркетингового плану

Єдиного обов’язкового формату МП не існує, так як кожна компанія його розробляє окремо, але присутні обов’язкові елементи, які слід враховувати.

Аналіз ситуації

У цій частині треба описати ринок, цільового клієнта, для чого потрібна наявність достовірної інформації стосовно головних факторів ринкового середовища, в якій працює підприємство. Тобто, треба провести маркетингові дослідження.

Для більш ефективного планування діяльності також необхідно проаналізувати: чи достатньо у компанії ресурсів для реалізації планів, яка ситуація на ринку може сприяти їх впровадженню, а яка зашкодить? Тому варто провести SWOT-аналіз, щоб визначити свої внутрішні сильні і слабкі сторони, зовнішні можливості і загрози.

Аналіз конкурентів – ще один аспект, на який потрібно звернути увагу.

Загальний опис цілей

На основі аналізу ринкової ситуації, своїх виробничих потужностей і показників прибутковості минулих періодів, можна спрогнозувати показники продажів на майбутній період. Формулюючи маркетингові цілі, можна чіткіше усвідомити загальні фінансові цілі і плани розвитку компанії.

Бюджет програми та фінансові показники

У розділі «Бюджет» детально планується, які кошти будуть використовуватися для виконання кожного маркетингового заходу: розробка сайту, реклама, стимулювання продажів і ін. Освітлення запланованих фінансових показників діяльності допоможе зрозуміти: який планується рівень продажів протягом наступних періодів? Чи забезпечить він виконання фінансових цілей?

Оцінка і контроль

Контроль виконання маркетингового плану дозволяє запобігти проблемам, які виникають на шляху досягнення запланованих цілей.

Також до важливих розділів МП відносять: «Стратегія», «Тактика», «Опис продукту та його переваг», «План виконання програми по етапах».

Посилання на основну публікацію