Маркетингова інформаційна система: визначення

Визначення поняття

Найчастіше в компаніях виникають ситуації, коли в умовах дефіциту часу необхідно прийняти важливе рішення, але для цього не вистачає потрібної інформації.

В цьому випадку відповідальні за прийняття рішень співробітники покладаються на власний досвід та інтуїцію, ризикуючи помилитися в ухваленні рішення, чи починають збирати інформацію, якої бракує, але втрачають при цьому час. Цього не трапляється в тих компаніях, де існує маркетингова інформаційна система, яка забезпечує співробітників і керівництво всією необхідною інформацією для прийняття своєчасних і обґрунтованих рішень.

Маркетингова інформаційна система (МІС) – це набір процедур, що забезпечують збір, обробку, аналіз, зберігання та передачу зацікавленим співробітникам і керівництву компанії своєчасної та повної інформації про внутрішній стан компанії і зміни в зовнішньому середовищі.

Суть маркетингової інформаційної системи

Як набір процедур маркетингова інформаційна система являє собою схеми поведінки, інструкції для співробітників, які описують їх дії (або бездіяльність) в певних ситуаціях. Це дозволяє кожному співробітникові мати чітке уявлення про те, на яку інформацію він повинен звертати увагу і збирати, з якою періодичністю і кому передавати, що потрібно робити при настанні якогось певного події, кому повідомляти про зміну показників, від кого отримати дані щодо необхідної темі.

Збір інформації в рамках інформаційної системи являє собою постійний процес накопичення відомостей, отриманих з різних джерел: статей, публікацій в Інтернеті, каталогів виставок і т.д. Якусь частину інформації представляють дані, отримані в ході внутрішніх маркетингових досліджень та інших інструментів, аж до промислового шпигунства.

На наступному етапі роботи з інформацією спеціальні процедури МІС дозволяють провести обробку отриманих даних таким чином, щоб вони були придатні для подальшої роботи. При величезній кількості інформації, яка необхідна для роботи в сучасній компанії, недостатньо навіть дуже хороших аналітичних здібностей окремих співробітників. Тому вся отримана інформація аналізується з метою виділення з маси отриманих відомостей тих, які дійсно важливі. Крім того, аналіз дозволяє визначити, яка саме інформація, в якому вигляді і до кого надходить і що цей співробітник з нею робить.

Але збір і аналіз відомостей не є кінцевою метою створення системи. Її завдання – забезпечити повноту і своєчасність передачі інформації.

Передумови для створення маркетингової інформаційної системи

Передумовами для створення маркетингової інформаційної системи в компанії є наступне:

  • – співробітникам і керівництву часто не вистачає інформації для прийняття рішень;
  • – обсяг інформації, що надходить співробітникам і керівництву надмірний, її обробка викликає труднощі;
  • – порушені інформаційні потоки всередині компанії.

Маркетингова інформаційна система – не єдина умова успішної роботи компанії на ринку, а тільки один з корисних інструментів, створення якого вимагає великих ресурсів. Її впровадження часто тягне за собою кардинальні зміни в інформаційних потоках компанії. Не виключається і виникнення серйозної протидії з боку співробітників, які будуть змушені ділитися цінними відомостями або шукати їх для кого-то. Але навіть у разі успішного застосування в компанії маркетингова інформаційна система не є метою сама по собі, тому що вона не замінить професійних співробітників і керівників, які користуються отриманою інформацією і приймають на її основі рішення.

Посилання на основну публікацію