Локальні управлінські рішення

Сутність і формат управлінського рішення

Управлінське рішення – явище складне і багатогранне, що включає в себе цілий комплекс дій, можливостей, зачіпає інтереси багатьох людей або керівника. Управлінські рішення можуть бути різної природи, властивості і розміру.

За форматом управлінські рішення можна класифікувати як глобальні та локальні. У назву кожної з груп частково приховується уявлення і певний сенс.

Глобальні управлінські рішення

Управлінське рішення – це завжди вибір керівника. Глобальними можна назвати управлінське рішення, яке зачіпає організацію або холдинг. Яскравим прикладом глобального управлінського рішення можна назвати зміна форми власності підприємства з метою зниження податкових витрат підприємства

Приклад 1

Керівник відкрив підприємство, але податкове законодавство істотно змінилося і обрана форма власності обкладалася значним податком в порівнянні з іншою формою власності. Керівник прийняв рішення про зміну форми власності

Таке рішення можна назвати глобальним бо воно фактично зачіпає всіх працівників організації, зачіпаючи кадрові аспекти, працевлаштування, бухгалтерську звітність, правові аспекти, істотні тимчасові витрати

У випадку з локальними управлінськими рішеннями, вибір керівника зводиться до реструктуризації або оптимізації частини виробничого процесу, визначеного співробітника або відділу. Розглянемо види локальних управлінських рішень.

Види локальних управлінських рішень

Незважаючи на те, що локальні управлінські рішення за обсягом значно поступаються глобальним, існує кілька з видів:

  • Кадрові локальні рішення – спрямовані на працевлаштування або звільнення співробітників або співробітника з різних причин;
  • Технічні локальні рішення – спрямовані на заміну приладу, обладнання, частини виробничої лінії, оргтехніки;
  • Інформаційні локальні рішення – спрямовані на отримання та обмін інформацією всередині фірми, а також підвищення інформованості співробітників в різних напрямках (відрядження співробітників на семінари, конференції, обмін досвідом):
  • Високотехнологічні – спрямовані на придбання інноваційних продуктів і послуг, розвиток інноваційних технологій в рамках підприємства;
  • Локальні рішення, пов’язані з персоналом – спрямовані на зміцнення і зближення колективу з метою підвищення ефективності організації

Розглядаючи кожен з видів локальних управлінських рішень, ми можемо простежити їх тісну інтеграцію між собою. Одне тісно пов’язане з іншим і в симбіозі утворюють внутрішньоорганізаційні управлінські локальні рішення. Крім цього, варто приділити увагу взаємозв’язку локальних і глобальних управлінських рішень.

Локальні і глобальні управлінські рішення

Не рідко на підприємстві виникає ситуація коли локальне і глобальне управлінське рішення міняються місцями або переходять одне в інше. На етапі аналізу інформації про проблему, керівник доповнює наявні дані, спочатку має невеликий статус проблема стає глобальною. Таким чином, усунення цієї проблеми вимагає глобального управлінського рішення і рішення змінює свої статус. Аналогічна ситуація може нами спостерігатися і у випадку з глобальним рішенням. На початковому етапі формування управлінського рішення, менеджер отримує інформацію, що проблема може бути вирішена локальними ресурсами і без залучення додаткових коштів і джерел. Рішення змінює статус з глобального на локальне.

Існує і третя ситуація – коли неможливо ідентифікувати рішення по його масштабу, тоді йому присвоюється статус змішаного і керівник може застосовувати до нього критерії та умови з раніше перерахованих груп.

На завершення слід зробити висновок про роль локального рішення в життєвому циклі підприємства. Локальне рішення, прийняте керівником, може зробити організацію більш успішною або позбавити її можливих перспектив розвитку. Керівнику слід з належною увагою ставиться до локальних управлінським рішення, оскільки статус цього рішення може стати глобальним і зажадає вже більш пильної уваги.

Посилання на основну публікацію