Культура управління якістю

Розуміння культури управління якістю

Істотним фактором, який впливає на розвиток і рівень корпоративної культури в нашому суспільстві набула культура управління якістю, як виражена відповідальність в рамках якості і безпеки продукції, що випускається.

Організації зі слабо вираженою культурою сконцентровані на забезпеченні потреб поодиноких клієнтів, не враховуючи потреби співробітників і суспільства. Таким чином, з’явилася необхідність впровадження якісних змін в культуру управління якістю організації. Вони здійснюються завдяки переходу слабо виявленою культури до спрямованості на громадські цілі співробітників.

В українських компаніях розуміння культури управління якістю зазвичай відсутня. Іноді в організації виникає потреба в нових знаннях і варіантах змін, при створенні і зародження корпоративної культури як основи для управління якістю на своєму підприємстві. Такі організації шукають самостійним чином, або за допомогою консультантів-професіоналів, способи зміни сформованих цільових культурних установок.

Культура управління якістю досягається завдяки розвитку матеріальних і духовних можливостей організації. Виявляється в різноманітних формах і варіантах організації праці та рівня залученості співробітників в устремлінні до поставлених цілей.

Культура управління якістю буває матеріальної і духовної. Обидва ці напрями тісно взаємопов’язані між собою. За допомогою матеріальної культури відбувається зародження і розвиток духовної, що формує поступово загальну корпоративну культуру, виводячи організацію на високий рівень якості.

Тривало функціонуюча організація завжди має власну культуру, яка відповідає її намірам і призначенню, а рівень, з яким співвідноситься якість культури, представляє комплексний показник в організації.

Комплексні показники

Комплексні показники в культурі управління якістю характеризуються:

  • ступенем якості призначення і устремлінь як ступенем соціальної значущості;
  • ступенем якості управління як рівнем співвідношення системам управління розвитку організації, зосереджене на досягненні цілей і виконанні її планів;
  • ступенем якості управління бізнесу, яке гарантує фінансову стабільність організації та довіру компанії як до ґрунтовного партнеру;
  • ступенем якості індивідуальних показників керівних осіб як рівнем, що показує вимоги повноважень і стимулювання руху компанії до встановленим цілям;
  • ступенем якості виробничої обстановки в організації як рівнем, який співвідноситься з умовами праці для вирішення поставлених завдань і виконання призначення організації.

Розвиток культури управління

Якість управління розвивається при впливі змін в суспільстві, поява нових знань і впливу навколишнього світу, що відбивається в трансформації форм і варіантів управлінських дій.

Визначення культури управління відбувається відповідно до розвитку компонентів управління:

  • культура цілеспрямованості і планування як рівень вдосконалення вмінь в організації, які узгоджені з ціннісними орієнтирами співробітників і черговістю їх виконання;
  • культура організації діяльності праці співробітників, яка характеризується рівнем організації та передбачає визначення чітких обов’язків, встановлення відповідальності і повноважень, оптимізованої структури організації та рівня дисциплінованості;
  • культура мотивованості співробітників характеризується ступенем розвитку корпоративних переконань, сприяє формуванню духовної культури, яка включає систему цінностей організації, реакцію співробітників на дані цінності і емоційну атмосферу, як складову частину призначення;
  • культура моніторингу стабільності в стані організації, характеризується підтвердженням руху до встановленим цілям для виявлення і припинення запобіжних дій, які проявляються за допомогою отримання зворотного зв’язку і форми організаційної звітності в системах виробничих показників.
Посилання на основну публікацію