Критерії прогнозування

Основні поняття прогнозування

Для конкретизації понятійно-категорійного апарату прогнозування, слід розглянути визначення:

 • Категорії – є загальними поняттями, які відображають найбільш істотні зв’язки і відносини в сфері пізнання і реальної дійсності (категорія якості, кількості, форм, змісту);
 • Закон є істотною, повторювану і стійку взаємозв’язок між явищами і процесами, які визначають характер і загальний напрямок при розвитку будь-якого об’єкта;
 • Принципи є основними вихідними положеннями теорій, навчань, світогляду та ін.

Критерії – це об’єктивні чи суб’єктивні оцінки, які вибираються в якості вимірювача суджень.

Критерії прогнозування

При розробці прогнозу критерієм істини є практика на всіх етапах, серед яких:

 • вибір адекватних досліджуваним об’єктам методів прогнозування;
 • відбір вихідної інформації для характеристики прогнозованого об’єкта;
 • виробництво прогнозу і його подальша верифікація і т.д.

Логічні критерії можна розглядати як окремі випадки критерію практики, при цьому в процесі прогнозування всі ці критерії виступають в єдності. Це відбувається через те, що сама практика як критерій істинності є не тільки абсолютною, але і відносною, тому потрібні додаткові критерії.

Непрямі критерії складаються з безлічі діалектичних і логічних засобів пізнання – це система категорій, законів і принципів діалектики. Тут істотну роль відіграють формально-логічні критерії:

 • принцип можливості перевірки прогнозу,
 • принцип відповідності результатів,
 • принцип логічної несуперечності і ін.

Критерії моделі, яка застосовується в прогнозуванні

Модель, яка використовується в прогнозуванні, повинна відповідати таким критеріям:

 • Повнота, адаптивність, еволюція;
 • Абстрактність, тобто володіти змінними,
 • Задоволення умов, які обмежують час вирішення завдань,
 • Орієнтація на реалізацію за допомогою відповідних технічних засобів, тобто здійсненність фізична при цьому рівні технічного розвитку.
 • Забезпечення отримання необхідної інформації про об’єкт, яка необхідна для вирішення поставлених завдань.
 • Застосування усталеної термінології,
 • Можливість перевірки істинності, яка повинна знаходитися у відповідності з оригіналом.

Критерії вибору прогнозу

При виборі прогнозу критерії класифікуються на:

 • Головні критерії (цілі, завдання, період, метод, об’єкт і ін.)
 • Загальні критерії.

Основними правилами і принципами розробки прогнозу є правила:

 • Системності, яка представляє собою зв’язок і підпорядкування об’єктів, прогнозного фону і всіх елементів;
 • Узгодженості в пошукових і нормативних прогнозах і періоду попередження;
 • Правило варіантності, яке враховує варіанти профілю прогнозу і прогнозний фон;
 • Безперервності, що враховує у міру надходження нові дані про об’єкт прогнозування;
 • Верифіковані, що виявляється в достовірності, точності, обґрунтованості прогнозу;
 • Рентабельності, при якій ефективність перевищує витрати на розробку прогнозу.

При виборі методів, критеріїв та прийомів прогнозування, необхідно їх поєднання. Це залежить від об’єкта, а також від створених в даний час подій, наявності доступного джерела інформації, числа матеріальних і людських ресурсів, які будуть інвестуватися в розробку прогнозу.

Жоден прогноз не містить одночасно відомості про те, які події відбудуться в майбутньому, і про те, в який час вони відбудуться.

Посилання на основну публікацію