Критерії прийняття управлінських рішень

Функції прийняття управлінського рішення в діяльності підприємця

Управлінська діяльність будь-якого керівника будується на декількох найважливіших елементах таких як:

  • цілевизначенню,
  • прогнозування,
  • планування,
  • мотивування,
  • організація,
  • контроль,
  • і багато інших.

Для успішної діяльності вони все однаково рівні, однак, найбільш істотним аспектом роботи будь-якого керівника, як вважають багато фахівців в області менеджменту, є функція прийняття управлінських рішень. Почасти, це пов’язано з тим, що частину своїх повноважень керівник цілком може передати своїм підлеглим, в той час як функцію прийняття рішень делегувати, таким чином, не вийти, тому що керівник відразу втратить контроль, можливість управляти і перестане бути керівником в цілому.

Рішення, які день у день доводиться приймати керівнику, пов’язані з самими різними сферами його діяльності. Найчастіше помилки в цьому процесі можуть бути безболісно виправлені, однак іноді можуть виявитися фатальними. Ефективна робота керівника є неможливою без уміння приймати грамотні рішення, однак більшість керівників приходять до такого вмінню крізь довгий шлях проб і помилок. З вищесказаного можна зробити висновок, що дослідження в цій галузі носять важливий, фундаментальний характер.

Функцію прийняття рішень дуже важко стандартизувати і звести до певного набору алгоритмів. У зв’язку з цим, роль суб’єктивних, психологічних факторів в ній вкрай велика. В силу таких обставин функція прийняття рішення є предметом вивчення, як теорії управління, так і психології. Саме функція прийняття рішень змушує відчути суть управління, яка полягає не стільки в науці, скільки є мистецтвом.

Класифікація управлінських рішень

Притаманні людині психофізіологічні обмеження унеможливлюють раціональне поведінка при прийнятті управлінських рішень. Також неможливим є і повний облік всіх можливих об’єктивних чинників. Об’єктивними обмежуючими факторами такої поведінки, в кожному конкретному випадку, виступають суб’єктивні психологічні особливості кожного керівника. Подібні фактори роблять великий, часто вирішальний, вплив на конкретне прийняте рішення і на управління в цілому. В результаті таких особливостей виникла поведінкова теорія управління.

Існують різноманітні підходи до визначення типу управлінських рішень. Їх поділяють на інтуїтивні і раціональні. У інтуїтивних рішеннях слабо представлені етапи усвідомлення, оцінки, зважування альтернатив. Рішення приймаються на підставах суджень і досвіду минулих років. Рішення раціональні ж не мають опори тільки на минулий досвід, вони приймаються на основі закономірностей і послідовності різноманітних аналітичних процедур.

Прийняті управлінські рішення повинні відповідати певним критеріям. Незважаючи на велике різноманіття підходів в оцінці вибору управлінських рішень, все ж, серед критеріїв, можна виділити як позитивні, так і негативні.

Критерії управлінських рішень

Терміном «критерій» позначають важливу складову, зрозумілу, вимірну, добре інтерпретується характеристику результату діяльності.

Саме з критерії допомагають оцінити передбачувану ефективність прийнятого рішення. Областю визначення критерію є безліч альтернатив, а вибір правильних це ціла наука. Однак ефективність прийнятих рішень практично неможливо оцінювати без базових, засадничих критеріїв. До позитивних критеріїв відносять: ефективність, обґрунтованість, своєчасність, реалізація, конкретність, поєднання жорсткості і гнучкості. До негативних критеріїв відносять:

  • рішення, прийняті на безальтернативній основі,
  • засновані на помилковому прогнозі розвитку,
  • засновані на помилкових знаннях.
Посилання на основну публікацію