Критерії класифікації ризиків

Основні принципи класифікації ризиків

Всю діяльність господарюючого суб’єкта супроводжує поняття ризику. Отже, і різноманіття ризиків виникають в процесі роботи безмежно велике. Питання класифікації ризиків представляють хитромудру проблему, а саме поняття «класифікації» виникло одночасно з виникненням поняття «ризик».

Класифікація – це система супідрядних понять з різних областей знань і діяльності людини, яка використовується як засіб встановлення зв’язків серед цих понять.

Тобто класифікація передбачає систематизацію безлічі ризиків на підставі певних критеріїв, що дозволяють об’єднати більшість ризиків в певні, більш загальні поняття.

Питаннями пошуків оптимальних класифікаційних критеріїв займаються і по сьогоднішній день. Вибрані критерії, в більшості випадків, не дозволяють охопити все безліч ризиків. Однак в економічній літературі фігурує ряд основоположних ризиків, а велике підмножина ризиків, часто класифікується як входять в одне з таких основних понять. Виділяють операційний, ринковий і кредитний ризики. Також, до цих базових ризикам, часто додаються варіанти входять до їх складу, це: діловий ризик, ризик ліквідності, юридичний ризик і ризик, пов’язаний з регулюючими органами.

Останні чотири класифікації зустрічаються далеко не у всіх послідовностях. Наприклад, ризик, пов’язаний з регулюючими органами характерний для банківських операцій, а це значить, що і зустрічається він в сферах, так чи інакше пов’язаних з банківськими операціями.

Проблеми ризиків пов’язаних з банківськими структурами опрацьована в достатній мірі ретельно. Найбільш повна класифікація ризиків поділяє їх на:

 • кредитний ризик,
 • ринковий ризик,
 • операційний ризик,
 • ризик втрати ліквідності,
 • юридичний ризик.

Кожен з них також включає в себе велику кількість інших конкретних ризиків. Наприклад, операційний ризик також включає ризик обману, аварій, стихійних лих. Також, зазначені ризики часто переплітаються, наприклад недоліки систем контролю у вигляді операційного ризику можуть призвести до втрати ліквідності у вигляді ризику ринкового.

Класифікація ризиків

Відштовхуючись від вищенаведених критеріїв, можна скласти базову класифікацію ризиків в залежності від того, в якій області діяльності вони проявляються. У підсумку можна виділити наступні ризики:

 • Організаційні ризики, пов’язані з помилками управління, співробітників, проблемами в системах контролю, відсутністю продуманого плану робіт і т.п .;
 • Ринкові ризики, пов’язані з нестабільністю економічної кон’юнктури – ризики зміни ціни товару, падіння попиту, валютний ризик, втрати ліквідності та ін .;
 • Кредитний ризик, який вважає невиконання зобов’язань контрагентів. Подібні ризики існують як у банків, так і у підприємств мають дебіторську заборгованість;
 • Юридичні ризики, пов’язані з тим, що законодавство могло бути невраховані або могло змінитися в періоді угоди. Також сюди відносять ризики невідповідності законодавства, некоректно складеної документації та інше;
 • Техніко-виробничі ризики, що включають в себе екологічні ризики, ризики виникнення нештатних ситуацій, пожеж, поломок, помилок проектування, будівельні ризики і багато іншого.

Інші критерії

Найчастіше ризики також класифікують за іншими ознаками. За наслідками виділяють три категорії:

 • Допустимі ризик – визначальний зону підприємницької діяльності всередині якої вона зберігає свою доцільність;
 • Критичний ризик – зона небезпеки втрат перевищують прогнозований прибуток;
 • Катастрофічний ризик – зона, в якій виникає неплатоспроможність підприємства.

Також за характером впливу на підприємство ризики ділять на два види:

 • чисті (можливість отримання нульового результату або збитку),
 • спекулятивні (можливість отримання будь-якого результату).
Посилання на основну публікацію