Коучинг в управлінні

Місце коучингу в управлінні організацією

Як засіб управління, коучинг є не пряма вказівка ​​або інструкцію, а скоріше, взаємодія керівника і підлеглих, яке спрямоване на більш ефективне вирішення поставлених завдань.

Управління є наріжним каменем кожного бізнесу. Ефективний менеджмент – запорука успіху будь-якої компанії незалежно від специфіки її діяльності. Однак, сьогодні до керівника пред’являються все нові вимоги: сучасний менеджер повинен поєднувати кілька стилів управління і застосовувати їх переваги в різних ситуаціях. Слід визнати, що в сучасному бізнесі коучинг – один з найефективніших стилів управління.

Коучинг – це вид консультування і спосіб, що допомагає клієнту чітко встановити свої цілі і завдання, концентруватися на їх реалізації і отримувати високу результативність за найкоротший термін з найменшими зусиллями.

Переваги використання коучингу в управлінні

Використання методів коучингу в управлінні має ряд переваг:

  • Висока ефективність управління. Керівник упевнений, що його підлеглими чітко засвоєна поставлена ​​задача і вони мають все те, що допоможе її вирішити. Підлеглим ж зрозуміло, що від них вимагають і яким чином це необхідно робити.
  • Економія часу. Коучинг в управлінні значно полегшує процес делегування повноважень, а значить економить час самого керівника.
  • Висока ефективність комунікацій в компанії.

Технологія використання коучингу в менеджменті

Із зовнішнього боку використання коучингу керівником може здатися дивним: як правило, воно виражається в тому, що керівник задає своїм підлеглим ряд питань, які допомагають отримати відповіді в частині:

  • правильності розуміння поставленого завдання;
  • наявність сумнівів і труднощів, які можуть виникнути в процесі її виконання;
  • потреба в ресурсах для вирішення завдання;
  • інших окремих нюансів, пов’язаних з конкретним завданням.

Ці питання не носять формальний характер, а інакше все зусиль можуть бути зведені нанівець. Ця методика дозволяє максимально відкрити потенціал співробітника для більш ефективного виконання поставлених завдань. Іншими словами, основною метою коучингу як засобу управління є надання допомоги співробітнику (як правило, підлеглому) у вирішенні певних бізнес-задач.

Впроваджувати коучинг як засіб управління в організації доцільно зверху – вниз.

Причина цього в тому, що кращий коуч для співробітників – їх безпосередній керівник. Коучинг не слід використовувати як якусь секретну методику. Набагато ефективніше відразу роз’яснити всім співробітникам «правила гри». Це допоможе уникнути непорозумінь і неприйняття, які будуть гальмувати процес впровадження коучингу в організації. Крім цього, коучинг є двостороннім процесом: не тільки керівник повинен правильно ставити запитання, а й підлеглим слід вміти подавати інформацію і давати зворотний зв’язок.

Безумовно, багатьом керівникам буде досить складно прийняти і зрозуміти подібний спосіб управління. Слід розуміти, що результат буде набагато вище, якщо не змушувати підлеглих працювати у що б то не стало, а спробувати допомогти йому у виконанні роботи найкращим чином. Чи не інструктуючи підлеглого, не перевантажуючи його різноманітними вказівками, а просто задавши йому правильні питання, які можуть повністю прояснити ситуацію і мотивувати його на виконання своїх обов’язків з максимальною віддачею.

Свою ефективність коучинг вже багато разів доводив в самих різнопланових ситуаціях. Багато компаній, як вітчизняні, так і іноземні, беруть на озброєння даний ефективний інструмент.

Посилання на основну публікацію