Коучинг персоналу

Сутність коучингу персоналу

Сьогодні коучинг як одне із самостійних напрямків прогресивних технологій розвитку кадрового складу набирає все більшої популярності. Розвиток коучингу персоналу почалося в 80-х роках XX століття з розробки методики консультування американцями Т. Леонардом і Дж. Уітмором.

Серед основних принципів коучингу – принципи психології, спорту та психотерапії.

Існує правило, згідно з яким тільки 10% персоналу будуть добре працювати незалежно від розміру заробітної плати, ще 10% будуть, незважаючи ні на що, працювати погано, а якість роботи інших 80% визначається мистецтвом управління і системою мотивації. Саме це визначає актуальність використання грамотного коучингу.

Сутність коучингу як інструменту менеджменту в наступному: тренер в умовах повної конфіденційності бере участь в роботі організації, при цьому застосовуючи оригінальні підходи, він дає рекомендації з різних питань. Завданням коуча є надання допомоги клієнту в реалізації рішень, для нього важливі.

Сфера застосування коучингу персоналу

Можна виділити ряд основних областей, де коучинг може мати особливе значення:

 • Поведінка в тактичних ситуаціях: в цьому випадку коучинг сфокусований на створенні більш ефективних шляхів роботи: чітка установка пріоритетів, підвищення продуктивності зустрічей, розвиток сильної і стійкої мотивації і т. П.
 • Реалізація поведінкових змін: в даному випадку мета коучингу – підвищення ефективності комунікації, мінімізація конфліктних ситуацій.
 • Виявлення справжніх цінностей: співробітникам належить зрозуміти, що для них самих і для організації в цілому важливо насправді, тільки після цього вони починають відповідальніше ставитися до своїх обов’язків, приймати найкращі рішення, творчо підходити до пошуку варіантів розв’язання задачі.
 • Вибір вірного дії: позитивним результатом від такого коучингу є розвиток здібностей здійснювати правильні дії, які проявляються при усвідомленні співробітниками того, як використовувати повністю свій талант в досягненні цілей організації в цілому.

Принципи коучингу персоналу

Основний принцип коучингу – це наявність твердої впевненості в тому, що кожна людина володіє набагато більшими здібностями і потенціалом, ніж ті, які він проявляється і реалізує в повсякденному житті.

Початкова передумова коучингу – це розуміння унікального творчого потенціалу і здібностей людини (колективу), що дозволяють добиватися високого позитивного результату в різних областях виробничої діяльності. Розкриття та реалізація їх стримується тільки обмежуючими переконаннями, стереотипами і, ймовірно, браком інформації та окремих навичок.

За допомогою коучингу можуть бути вирішені не тільки професійні проблеми, але і ними пов’язані особистісні завдання. У цьому полягає принципова відмінність даного методу навчання від інших інших.

Виділяються основні принципи коучингу:

 • рівень вирішення проблеми глибше, ніж рівень її прояву в формі окремих симптомів з прихованою першопричиною;
 • задача коучингу – не навчання, а допомога в навчанні;
 • не завжди причина труднощі допомагає з ним впоратися;
 • орієнтир коучингу – вирішення завдання, а не рівень її складності;
 • навіть невелика зміна може привести до великого результату;
 • увагу коучингу акцентується на найдрібніших зміни, що сприяють досягненню глобальної мети;
 • коучинг допомагає бачити в людині майбутні можливості, в не минуле успішний або невдалий досвід;
 • завжди рішення знаходиться саме в самій проблемі.
Посилання на основну публікацію