Корпоративний консалтинг

Корпоративний консалтинг являє собою комплекс заходів, які на базі діагностики бізнес-процесів підприємства та ринку не тільки дозволяють розробити рекомендації щодо виходу з кризової ситуації, і сприяють впровадженню даної програми на практиці.

Консалтинг в області стратегічного планування

Як правило, проекти по розробці стратегії включають глибокий аналіз поточного стану, пошук можливих варіантів розвитку і розробку рекомендацій в частині подальших дій на середньострокову і довгострокову перспективу. При цьому предметом консалтингу не завжди є вихід на нові ринки, реструктуризація або диверсифікація діяльності. Найчастіше, багато компаній мають потребу в допомозі у процесі позиціонування нових товарів або послуг. Проекти, які пов’язані зі стратегічним плануванням, не тільки є дуже складними, але і найбільш відповідальними.

Консалтинг в сфері IT технологій і систем

В силу все зростаючої значущості індустрії інформаційних систем і технологій, зростає і актуальність даного напрямку корпоративного консалтингу.

Консалтинг в сфері IT технологій зачіпає:

 • розробку і впровадження внутрішньокорпоративних інформаційних систем, систем управління виробництвом;
 • встановлення та налаштування спеціалізованого програмного і апаратного забезпечення;
 • технічний супровід комп’ютерних мереж, в тому числі обчислювальних систем, локальних мереж, систем телекомунікацій;
 • інтеграцію програмних продуктів, їх запуск і обслуговування;
 • проведення комплексних аналітичних досліджень в сфері виробництва і реалізації високотехнологічної продукції.

Консалтинг в сфері інтернет-технологій і електронної комерції

Даний вид корпоративного консалтингу зачіпає все що пов’язано з інтернет-проектами: розробка концепції web-порталів, аналіз і удосконалення мережевої інфраструктури. Велику популярність набирає консалтинг в частині проведення статистичних досліджень в Інтернеті, включає аналіз популярності сайтів, визначення переваг різних груп користувачів і т. д.

Консалтинг в області виробничого менеджменту

Корпоративний консалтинг в області управління виробничими процесами спеціалізується на вивченні внутрішньої виробничої структури організації на різних стадіях її діяльності: виробництво, збут, обробка та виконання замовлень та ін.

Типові завдання, які вирішує консалтинг в області виробничого менеджменту:

 • оцінка швидкості реакції служби підтримки;
 • пошук шляху скорочення операційних витрат;
 • пошук варіантів підвищення ефективності збутової системи;
 • вивчення розподілу і використання сировини і матеріалів;
 • оптимізація складської системи або системи управління запасами;
 • підвищення якості продукції;
 • прискорення оборотності різних груп оборотних активів (перш за все, дебіторської заборгованості).

В процесі реінжинірингу поточна діяльність підприємства «розкладається» на складові елементи, виявляються і усуваються процеси, що не додають вартість, визначається склад необхідних змін, на основі чого створюються нові адекватні бізнес-процеси.

Мета консалтингу в області управління виробництвом може бути пов’язана не тільки з усуненням неефективних процедур і «зайвого» персоналу, а й зі спрощенням управлінської системи в цілому.

Консалтинг в області управління персоналом

Цей вид корпоративного консалтингу спрямований на підвищення ефективності менеджменту, поліпшення взаємодії персоналу між собою, створення згуртованої команди. Крім того, завданнями консалтингу по управлінню кадрами може бути створення корпоративної культури, поліпшення взаємин із споживачами, розробка програми навчання і підвищення кваліфікації, створення творчої атмосфери.

Посилання на основну публікацію