Корпоративні управлінські рішення

Управлінське рішення в сучасному менеджменті

Процеси розробки, прийняття і здійснення управлінського рішення, є потужний інструмент керуючого впливу властивий сучасному менеджменту. Значення, що надається цими процесами в управлінні структурою складно переоцінити, а їх важливість, в міру ускладнення ситуацій, неминуче зростає. Масштаби втрат виникли в результаті навіть малих помилок управління воістину вражають і виводять завдання прийняття рішень на ролі перших скрипок процесу управління.

Саме управління виникло тоді, коли лише дві особи об’єднувалися в своєму прагненні досягти спільної мети.

Виникали завдання координації їхніх спільних дій, і хтось із них рішення цих задач брав на себе. В таких умовах така людина ставав керівником, а інший його підлеглим.

Функції управлінських рішень

Реєстрація, збір і обробка інформації, підготовка і вибір альтернатив рішення – все це включено в процес управління. Від якості виконання цих етапів залежить і якість самого процесу управління. Він являє собою сукупність циклів підготовки та прийняття відповідних рішень. Рішення є реальним тоді, коли воно забезпечене ресурсами. У зв’язку з цим рішення повинні прийматися адресно і виконувати певні функції. Виділяють три основні функції:

  • направляюча,
  • координуюча,
  • мотивуюча.

Процес прийняття рішень передбачає своє перебування в руках одного єдиного (загального) керівника. Він, в свою чергу, може бути підпорядкований вищестоящому керівнику. Таким чином, створюється ієрархія прийняття рішень за посадами. Кожен керівник вирішує свої проблеми зі своїм керівником, а не з вищим керівництвом. Правила і нормативи прийняття рішень зазвичай розробляються самими організаціями. У таких правилах формулюються дії, необхідні до вчинення з метою досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Такі правила мають на увазі певну координацію підрозділів.

Існують різноманітні підходи до визначення типу управлінських рішень. Їх поділяють на інтуїтивні і раціональні. У інтуїтивних рішеннях слабо представлені етапи усвідомлення, оцінки, зважування альтернатив. Рішення приймаються на підставах суджень і досвіду минулих років. Рішення раціональні ж не мають опори тільки на минулий досвід, вони приймаються на основі закономірностей і послідовності різноманітних аналітичних процедур.

Прийняті управлінські рішення повинні відповідати певним критеріям. Незважаючи на велике різноманіття підходів в оцінці вибору управлінських рішень, все ж, серед критеріїв, можна виділити як позитивні, так і негативні.

Корпоративний підхід до управлінських рішень

Корпоративний (системний) підхід в питаннях управлінської діяльності є пріоритетним в силу своєї високої ефективності. Він дозволяє забезпечити несуперечливість як короткострокових, так і довгострокових управлінських рішень. Перші відображаються у вигляді бухгалтерських проводок і потім перетворюються в оборотний баланс і звітні форми. Другі ж знаходять своє рішення в бюджетах різних рівнів складаються, як правило, на довгострокову перспективу. У свою чергу бюджет являє собою планові показники всієї господарської діяльності.

Побудова системи управління включає в себе три основних етапи:

  • Створення інформаційного простору,
  • розробка методології управління,
  • створення форм представлення інформації про рекомендовані рішеннях і обгрунтування виданих рекомендацій.

Господарюючий вплив на об’єкт управління здійснюється менеджером відповідного рівня.

Посилання на основну публікацію