Корпоративні комунікації

Визначення корпоративних комунікацій

Корпоративні комунікації (Corporate Communications) – це внутрішня і зовнішня інформація, яку керівництво компанії адресує своїм співробітникам, цільової аудиторії, а також ключовим партнерам.

Ця система управління інформаційними потоками націлена на створення іміджу компанії, щоб домогтися послідовності своїх дій, пояснити свої цілі і завдання, сформулювати цінності і уявлення в єдину зв’язну концепцію і відобразити етичні норми компанії.
Не варто вважати корпоративні комунікації аналогом PR – між цими поняттями є деяка різниця. Корпоративні комунікації – це підсистема Public Relations, їх розширення.
PR – це управління інформацією, яка адресована зовнішньому середовищі, в основному для ЗМІ та споживачів. КК включають в себе більше, а саме:

  • Спілкування з клієнтами – людьми, компаніями.
  • Зі своїм найближчим бізнес-оточенням – партнерами, постачальниками, посередниками, контрагентами, підрядниками та ін.
  • З владою – державними організаціями, громадськими організаціями.
  • З акціонерами і інвесторами – суб’єктами, які є повними або частковими власниками компаній і отримують від діяльності компанії певний дохід.
  • З колективом – формально і неформально, по вертикалі і горизонталі, персонально і групами, безпосередньо і через посередників. Внутрішні КК спрямовані на формування лояльності персоналу, на впровадження і розвиток корпоративних культурних стандартів. 
  • Мета – щоб співробітники склали уявлення про стратегію бізнесу, його можливості та результати, в результаті, сформувати HR-бренд, що підвищує цінність компанії для акціонерів, партнерів та інвесторів.
  • З громадськістю – в основному, використовуючи засоби масової інформації або організовуючи великі заходи.

Компоненти корпоративних комунікацій

Розширивши PR-структуру компанії, корпоративні комунікації включають в себе такі компоненти як: корпоративна ідентичність, корпоративна реклама, корпоративне поведінку, корпоративна культура, корпоративний дизайн.
Причини вибудовування корпоративних комунікацій

КК виникли, тому що на них є попит. Всі сторони, з якими взаємодіє компанія, мають питання з приводу співпраці та окремі інтереси. Ось яку інформацію варто донести різному колу суб’єктів.

Посилання на основну публікацію