Корпоративні цінності організаційної культури

Поняття корпоративних цінностей

На сьогоднішній день налічується велика кількість самих різних визначень корпоративних цінностей. Традиційно під ними прийнято розуміти загальноприйняті і колективні кожним співробітником організації певні правила і принципи, які в подальшому виявляють взаємодія кожного співробітника організації між собою.

В основі корпоративних цінностей лежить Стратегічного Бачення організації. Вони спрямовані на те, щоб надавати допомогу організації і її персоналу направити всі свої зусилля на здійснення певного призначення і на виконання свого завдання. Корпоративні цінності є основними і не підлягають зміни. Вони створюються на досить довгий час. У зв’язку з цим вони мають більш постійний характер, ніж стратегія організації.

Перелік корпоративних цінностей визначає всю культуру і характер самої організації.

Важливо відзначити, що корпоративні цінності організації не можуть бути однаковими. Сформована корпоративна культура дозволяє співробітникам, які її підходять, відразу відчути себе як вдома, в групі захоплених однодумців. І навпаки, яким би висококваліфікованим фахівцем не був співробітник, якщо йому не подобаються ці цінності і принципи організації, то він не зможе показати свій талант в даній організації з усієї сили.

Цінності як основа організаційної культури

У більш широкому сенсі слова, система цінностей є внутрішнім стрижнем культури, яка об’єднує ланка кожної форми суспільної свідомості. Цінність є певним виміром культури. Вона визначає її головні характеристики.

Наукова необхідність даної категорії з’являється в ситуації, коли виникає питання про взаємодію організації та (або) особи і довкілля.

Культурна діяльність в організації охоплює спільну та індивідуальну діяльність, яка представляє єдину соціальну значимість.

На думку великої кількості фахівців, система цінностей є органічним компонентом культурної цілісної системи. Вона визначає ступінь впорядкованості і керованості організацією. Саме цінність є основою і фундаментом культури.

Цінності бувають як значущі, загальноприйняті і колективні в соціальній системі переконання щодо цілей, до яких потрібно прагнути її співробітникам, і головні способи їх досягнення. Вони спрямовані на забезпечення інтеграцію організації, надаючи певну допомогу співробітникам робити соціально схвалюваний вибір своєї поведінки. Система цінностей утворює духовну систему потреб і інтересів співробітників, а також соціальних спільнот.

Функціонуючи, в організації відбувається якесь взаємодія з конкретною системою цінностей, яка є єдиним компонентом системи цінностей зовнішнього середовища. Виконуючи свої функції в рамках ціннісного зовнішнього простору, організація пояснює своє існування але відношенню до суспільства, здійснюючи при цьому цінності соціальної відповідальності.

Саме керуючись даними цінностями, організація бере активну участь в програмах по захисту навколишнього середовища та інших. Ухвалення єдиних цінностей є основною умовою впорядкованого існування організацій.

Цінності є основною змінною організаційної культури, яка переноситься з покоління в покоління і зберігаючи при цьому свою спадкоємність.

Посилання на основну публікацію