1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент
  3. Корпоративні цінності організаційної культури

Корпоративні цінності організаційної культури

Поняття корпоративних цінностей

На сьогоднішній день налічується велика кількість самих різних визначень корпоративних цінностей. Традиційно під ними прийнято розуміти загальноприйняті і колективні кожним співробітником організації певні правила і принципи, які в подальшому виявляють взаємодія кожного співробітника організації між собою.

В основі корпоративних цінностей лежить Стратегічного Бачення організації. Вони спрямовані на те, щоб надавати допомогу організації і її персоналу направити всі свої зусилля на здійснення певного призначення і на виконання свого завдання. Корпоративні цінності є основними і не підлягають зміни. Вони створюються на досить довгий час. У зв’язку з цим вони мають більш постійний характер, ніж стратегія організації.

Перелік корпоративних цінностей визначає всю культуру і характер самої організації.

Важливо відзначити, що корпоративні цінності організації не можуть бути однаковими. Сформована корпоративна культура дозволяє співробітникам, які її підходять, відразу відчути себе як вдома, в групі захоплених однодумців. І навпаки, яким би висококваліфікованим фахівцем не був співробітник, якщо йому не подобаються ці цінності і принципи організації, то він не зможе показати свій талант в даній організації з усієї сили.

Цінності як основа організаційної культури

У більш широкому сенсі слова, система цінностей є внутрішнім стрижнем культури, яка об’єднує ланка кожної форми суспільної свідомості. Цінність є певним виміром культури. Вона визначає її головні характеристики.

Наукова необхідність даної категорії з’являється в ситуації, коли виникає питання про взаємодію організації та (або) особи і довкілля.

Культурна діяльність в організації охоплює спільну та індивідуальну діяльність, яка представляє єдину соціальну значимість.

На думку великої кількості фахівців, система цінностей є органічним компонентом культурної цілісної системи. Вона визначає ступінь впорядкованості і керованості організацією. Саме цінність є основою і фундаментом культури.

Цінності бувають як значущі, загальноприйняті і колективні в соціальній системі переконання щодо цілей, до яких потрібно прагнути її співробітникам, і головні способи їх досягнення. Вони спрямовані на забезпечення інтеграцію організації, надаючи певну допомогу співробітникам робити соціально схвалюваний вибір своєї поведінки. Система цінностей утворює духовну систему потреб і інтересів співробітників, а також соціальних спільнот.

Функціонуючи, в організації відбувається якесь взаємодія з конкретною системою цінностей, яка є єдиним компонентом системи цінностей зовнішнього середовища. Виконуючи свої функції в рамках ціннісного зовнішнього простору, організація пояснює своє існування але відношенню до суспільства, здійснюючи при цьому цінності соціальної відповідальності.

Саме керуючись даними цінностями, організація бере активну участь в програмах по захисту навколишнього середовища та інших. Ухвалення єдиних цінностей є основною умовою впорядкованого існування організацій.

Цінності є основною змінною організаційної культури, яка переноситься з покоління в покоління і зберігаючи при цьому свою спадкоємність.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Метод мозкового штурму