Корпоративна система управління ризиками

Основні завдання корпоративної системи управління ризиками зводяться до проведення всебічного аналізу наявних ризиків, їх ідентифікації, оцінки та вироблення механізмів дієвого контролю. Саме розуміння системного підходу має на увазі охоплення широкого діапазону ризиків.

Ієрархія цілей системи управління ризиками

Система управління ризиком забезпечує реалізацію ряду цілей управління в організації. Вона являє собою основу управлінської діяльності в цілому, базу для побудови управлінської стратегії і системи контролю. Розглянемо ієрархію цілей і стадії розробки корпоративної системи управління ризиками сучасної організації:

 • формулювання на рівні концепції: бачення, стратегії і задач управління; уточнення їх внутрішньої логіки і взаємозв’язку;
 • встановлення принципів визначення, аналізу та діагностики ризиків, які можуть бути закладені в основу постановки пріоритетних завдань і стратегій;
 • використання даних принципів в ролі бази для проведення управлінського контролю: створення схеми структури управління, підготовки документації в частині делегування повноважень, складання завдань для всіх підрозділів;
 • визначення процедур забезпечення відповідальності, оцінки і самодіагностики результатів діяльності в залежності від принципів ризик-менеджменту; використання даних процедур як чинників для подальшого вдосконалення управлінських процесу;
 • розробка механізм зворотного зв’язку і моніторингу для забезпечення якісних процедур, оцінка і перевірка їх реалізації.

Принципи побудови системи управління ризиками

Ефективна система управління ризиками ґрунтується на дотриманні принципів, які закладаються в неї при проектуванні:

 • максимальний ступінь охоплення сукупності ризиків – прагнення до самого повного охоплення всіляких областей появи ризиків для зниження ступеня невизначеності;
  мінімізація впливу ризиків на увазі як кількості можливих ризиків, так і ступеня їх впливу на конкретну організацію;
 • адекватна і оперативна реакція на різні типи ризиків;
 • обгрунтованість ризику – ризик може бути прийнято тільки тоді, коли проведена його ідентифікація і оцінка, розроблені і впроваджені механізми його моніторингу.

При проектуванні і побудові корпоративної системи управління ризиками слід дотримуватися загального принципу побудови контролюючої системи: витрати на таку систему не повинні бути вище вигоди від її функціонування.

Система управління ризиками – це не панацея, що виключає абсолютно все втрати, проте з її допомогою вплив всієї сукупності ризиків не призводить до втрат понад очікуваної величини.

Корпоративна система управління ризиками дозволяє контролювати всі ризики конкретного бізнесу і звести до мінімуму можливі втрати в разі несприятливого розвитку ситуації.

Функції системи управління ризиками

Кожна з функцій, покладених на систему управління ризиками, визначає зміст управлінського процесу. Виходячи з цього функції корпоративної системи управління ризиками зводяться до наступній послідовності:

 • Розробка політики ризик-менеджменту;
 • Аналіз ризикової ситуації, включаючи визначення ризик-факторів і оцінку його можливого рівня, прогноз поведінки господарюючих суб’єктів в даній ситуації;
 • Пошук альтернативних варіантів рішення і виявлення самого правомірного і прийнятного з них;
 • Виявлення доступних засобів і шляхів для мінімізації ризику;
 • Підготовка заходів щодо компенсації або нейтралізації негативних наслідків прояву ризику.
Посилання на основну публікацію