Короткострокові управлінські рішення

Короткострокові УР

Класифікація УР призначена для визначення загальних, а також конкретних і специфічних підходів для їх розробки, підготовки, здійснення і оцінки. Класифікація дозволяє збільшити ефективність і якість прийнятих рішень.

УР класифікуються залежно від різних ознак: відповідно до джерелом виникнення проблеми, кількості осіб і умов прийняття рішень, наслідків рішення і ін.

Короткострокові рішення представляють здебільшого повторювані рішення, схильні до стереотипам. Дані рішення приймаються менеджером, не замислюючись, в ситуаціях, в яких він уже знає, що необхідно зробити.

Короткострокові рішення приймаються на основі економічної обстановки поточного моменту, при оцінці матеріальних, людських і фінансових ресурсів, наявних підприємством. Дані ресурси більшою мірою можна визначити за допомогою якості прийнятих підприємством довгострокових рішень.

Для того щоб прийняти будь-яке короткострокове рішення, необхідно отримати відповідь на наступні питання:

 • Розмір продажних цін на товар підприємства;
 • Кількість продукції, яке необхідно провести;
 • Вибір засобів масової інформації для просування товару (послуг) компанії;
 • Визначення рівня обслуговування споживачів.

До короткострокового управлінського рішення пред’являються деякі вимоги:

 • всебічна обгрунтованість рішення;
 • своєчасність рішення;
 • повнота змісту;
 • певна повноважність;
 • відповідність раніше прийнятим рішенням.

Для того, що б прийняти короткострокове рішення (наприклад, придбання господарських матеріалів, відпуск товару зі складу, виплата премії, заохочувальна знижка покупцеві і ін.), Можна обмежитися інформацією в усній формі.

Дані рішення приймаються керівниками, з огляду на наявні трудові, матеріальні та фінансові ресурси компанії за даний період, при розрахунку перспективної вигоди від прийняття рішення.

Для прийняття короткострокових управлінських рішень необхідно підготувати інформацію, яка заснована на методиках і технології управлінського обліку. Введення даних методик в практичну діяльність дає компанії переважне становище порівняно з методами традиційного управління.

Процедуру прийняття рішення необхідно почати з визначення цілей і завдань, які стоять перед компанією. В кінцевому рахунку, від цього буде залежати відбір вихідної управлінської інформації і обраний алгоритм вирішення задач. У бухгалтерському управлінському обліку є величезна кількість прийомів і методів, які дають можливість обробки та узагальнення вихідної інформації.

Типи короткострокових УР

Короткострокові управлінські рішення зазвичай несуть оперативний характер, за допомогою них вирішуються завдання, пов’язані з визначенням точки беззбитковості підприємства, планування асортименту товару, фіксація структури продукції при обліку лімітів, рішення ціноутворення.

Короткострокові, як і довгострокові, управлінські рішення займають важливе місце в процесі організації виробництва. За допомогою прийомів і методів бухгалтерського управлінського обліку можна дати необхідні рекомендації рішення як оперативних, так і перспективних завдань.

Короткострокові управлінські рішення застосовуються при наступних заходах:

 • при визначенні точки беззбитковості компанії;
 • при плануванні асортименту продукції, яка підлягає реалізації;
 • при визначенні складу товару, що випускається;
 • при відмові або залученні додаткових замовлень;
 • при прийнятті висновків щодо ціноутворення (особливе значення в умовах конкуренції).
Посилання на основну публікацію