Контролінг

Поняття контролінгу

Контролінг являє собою систему управління будь-якого процесу, зібрану з безлічі різних методів та інструментів.

Поняття контролінгу найчастіше зустрічається в управлінні підприємствами.

Відмінність поняття «контроль» від «контролінг»

На відміну від «контролю», «контролінг» – це більш широке поняття. Якщо контроль – це звичайний процес відстеження правильності, цілісності і інших параметрів об’єкта контролю, то контролінг – це система, що включає в себе:

 • збір інформації про об’єкт управління;
 • аналіз даних (наприклад, показники продуктивності);
 • планування дій об’єкта управління;
 • прогнозування показників об’єкта управління;
 • контроль дій і результатів об’єкта управління.

Наприклад, контроль витрати запасів для виробництва, включає в себе відстеження витрат на відповідність нормативним показникам.

Контролінг запасів для виробництва включає в себе повну інформаційну систему про об’єкт управління.

наприклад:

 • аналіз постачальників запасів і їх ціни на продукцію;
 • умови доставки та зберігання запасів;
 • аналіз перевитрати запасів;
 • планування витрат запасів і т.д.

Так, контроль можна назвати простим дією (пасивним) в системі управління підприємством, а контролінг – складним процесом, активно впливає на результати діяльності об’єкта управління.

Необхідність застосування контролінгу в системі управління

Управління підприємством постійно розвивається, як в теоретичному, так і в практичному плані. Контролінг – це відносно «молода» система управління на вітчизняних підприємствах, яка прийшла із заходу. Як правило, контролінг впроваджують в процес управління великі підприємства, які є, або філіями зарубіжних компаній, або ведуть зовнішньоекономічну діяльність і переймають методи управління у зарубіжних партнерів.

Необхідність застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах обумовлена ​​наступними причинами:

Нестабільність зовнішнього оточення підприємства. Дана нестабільність – постійне явище і характеризується таким складовими як коливання в економіці, політичні кризи, соціальні зміни в країні і суспільстві.

Терміновість реагування. Дана обставина продиктовано сучасними вимогами економіки до швидкого реагування на вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на діяльність організації. Наприклад, на зростання вартості сировини для виробництва, на зміну курсу валют і т.д.

Попередження кризової ситуації на підприємстві. Зважаючи на загрозу нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств, для нівелювання можливих наслідків кризи – необхідно максимально ефективно організувати процес роботи підприємства в усіх напрямках його діяльності.

З огляду на, що мета будь-якого підприємства – це отримання максимально можливого прибутку – контролінг можна назвати системою управління фінансовими результатами діяльності підприємства.

Основні складові контролінгу

При організації контролінгу на підприємстві – необхідно враховувати всі необхідні його складові.

У загальному вигляді, контролінг можна розділити на дві складові:

Стратегічний контролінг, який включає в себе довгострокові плани розвитку підприємства.

Оперативний контролінг, який націлений на виконання короткострокових ідей та планів.
Кожен з цих двох видів контролінгу включає в себе:

 • постановку чітких цілей;
 • складання докладного плану і варіантів відхилення від нього з незалежних від підприємства умов;
 • організацію оперативного управлінського обліку на підприємстві, дані якого складають основу планування та аналізу при контролінгу;
 • організацію інформаційної системи, що відповідає вимогам в інформації для здійснення контролінгу.
Посилання на основну публікацію